Våre meninger

Fornebulandet Vel er opptatt av å være beboernes talerør i de ulike prosessene som påvirker Fornebus bo-, oppvekst- og naturmiljø. En vesentlig del av dette arbeidet er selvsagt å sørge for at vi som bor her også blir hørt når områdets fremtid skal avgjøres. Grunneierne og næringsinteressene er sterke, profesjonelle aktører som er vant til å jobbe med politiske prosesser, i den sammenheng er det viktig at noen i tillegg fremmer synspunktene til beboerne på Fornebu.

Fornebulandet Vel ønsker å fremme beboernes synspunkter i alle relevante fora.

Vårt viktigste innspill siden stiftelsen i 2014 har vært våre synspunkter til Bærum kommunes planer, utbyggernes høringer, klimaklokt Fornebu, nærmiljøutfordringer (støy, støv…), trafikk, møteplasser og ellers saker som angår Fornebu spesielt.

I forbindelse med våre synspunkter har vi hatt tett kontakt med Fornebupiloten, nabovellene, lag- og foreninger, kommunens administrasjon, politikere, bedrifter, utbyggere, Lilløyplassen og Fornebulandet menighet. Vi har også hatt en rekke innlegg i Budstikka. I kampen om Fornebubåten fikk vi både innslag i flere aviser samt NRK TV og NRK P1.

2 Replies to “Våre meninger

  1. Hei
    I begynnelsen av desember 2014 var det en stor utenlandsk trailer som mistet en stor metallboks etter å ha forsert rundkjøringen ved Fornebu Vest. Den ligger der den dag i dag rettt ved den nedlagte bussholdeplassen Fornebu Vest. Hvem har ansvaret for å fjerne denne boksen. Sjåføren så klart, men han er borte forlengst….. Det ser ikke bra ut med slikt skrap liggende der. Kanskje grunneier kan ta tak?
    På forhånd takk.

    HPBergheim
    Bjørnenga

  2. Viktig med Fornebubåten. Kan jeg få linken til underskriftskampanjen? Mvh. Tom Fr.

Comments are closed.