Utbygging og trafikk på Fornebu

13 apr

Økt arealbruk skal gi mindre miljøbelastninger. I Miljøverndepartementets veileder «Fortetting med kvalitet» advares det mot at fortetting kan gi uheldige trafikk- og miljøbelastninger.

På Fornebu frykter vi mest de trafikale konsekvensene av en for sterk fortetting
På Fornebu frykter vi mest de trafikale konsekvensene av en for sterk fortetting

Statens vegvesens krav til at 2.500 boliger og 15.000 arbeidsplasser (nå 20.000) var maksimal utbygging i kommunedelplan 2/fase 1 uten en baneløsning, var en helt korrekt vurdering når kommunaldirektør Arthur Wøhni nå evaluerer dagens trafikksituasjon og sier stopp.

Videre konstaterer vi at feilplassering av skoler, barnehager og bygging av næringsbygg nær sjøen (Statoil) uten godt kollektivtilbud genererer ekstra bilkjøring.

Ligger arbeidsplassene for langt unna kollektivstoppene, så velges bil. Ligger skole og barnehage for langt unna bolig, så velges bil. Deretter fortsetter bilen videre til arbeidsplassen etter levering av barn. Enbilsfamilier blir til tobilsfamilier, og det planlagte miljøvennlige Fornebu blir kun en drøm. Trafikkaoset inn og ut av Fornebu blir et konstant og evig problem.

På Fornebu frykter vi mest de trafikale konsekvensene av en for sterk fortetting.
Fornebu med Snarøya innerst ligger langs en blindvei. Den har kun én adkomst. Både ny av-/påkjøring til E18 og en Fornebubane eksisterer kun som uavklarte fremtidsvisjoner.

Fortetting utover dagens plan vil øke trafikken i nærområdet, generere mer støy, forurensning og trafikkfarer i et veisystem som ikke er utformet for økningen.
Videre vil flere biler og busser kreve økt parkerings- og veiareal, et areal som ikke finnes i dagens planer. I tillegg eksisterer det ikke planlagte innfartsparkeringsplasser på Fornebu.

Stasjonsområdene på Fornebu risikerer å bli som Bekkestua, med en snittalder på nær 90 år i nærområdet rundt Bekkestua stasjon. Eldre vil flytte fra eneboliger til leiligheter nærmest sentrale tilbud og butikker, på toppen eller nær en banestasjon de har lite glede av. Barnefamiliene vil bo langt unna stasjonene og vil i stor grad være avhengig av personbil til barnehage, skole, jobb og nærmiljøaktiviteter. Leilighetsstørrelser, blokkhøyder, plassering av sosial infrastruktur, graden av tilrettelegging for eldre, enslige og barnefamilier påvirker hvor de ulike gruppene ønsker å bosette seg.

Trafikkplanleggere sier at de planlagte Fornebu-stasjonene aldri vil bli noen trafikknutepunkter. Dette da de tre stasjonene kun vil være rene av- og påstigningsplasser langs et sidespor, uten overgang til andre kommunikasjonsmidler.

Den planlagte T-banen med seksvognstog og åtte avganger/time vil maksimalt frakte 6.400 mennesker i timen. Med 35.000 innbyggere og 30.000 arbeidsplasser vil en T-bane kun løse en brøkdel av transportbehovet. Fortsatt vil busser og privatbiler være viktige transportmidler.

Rådmann Erik Kjeldstadli uttaler i Budstikka 10. mars at all vekst i transportbehovet på Fornebu skal skje kollektivt, med sykkel og gange. Dette er eventyrscenario på linje med det beste fra Asbjørnsen og Moe.

Vi som bor på Fornebu ser konturene av hva en økt fortetting kan resultere i. 50 prosent av de 20.000 arbeidstagerne bruker egen bil for å komme seg til og fra jobb, selv med dagens fantastiske Ruter-tilbud.

Det er ingen grunn til at disse endrer vanene om en bane kommer på plass. Det er god grunn til å stille kritiske spørsmål når kommunedelplan 2 vurderes endret.
Ved ensidig å lytte til utbyggernes drømmer om en høyere og tettere bebyggelse overalt, så vil Fornebu få et uønsket bomiljø, negative miljøbelastninger og en kaotisk trafikksituasjon.

Et høyt boligantall er ikke flaskehalsen for Fornebu-utbyggingen. Utallige analyser viser at flaskehalsen er og blir hvor effektivt kollektiv- og biltrafikken kan ledes inn og ut på halvøya.

De som ønsker seg Manhattan med 35.000 boliger, har glemt å sette av noen ekstramilliarder til broer og tunneler for nødvendig avlastning av blindveien.
Det er svært viktig at politikerne og Bærum kommune tar overstående på alvor ved evalueringen av kommunedelplan 2/fase 1.

Debattinnlegg i Budstikka 12. april 2016, Frank Roland, Fornebu

6 Replies to “Utbygging og trafikk på Fornebu

 1. Helt enig i dette her!! En T bane vil ikke løse noe særlig!! Det er jo bare for folk som skal knnover til Oslo!! Tenk på alle de som bor i Bærum!!
  Bygg snarest en av/på adkomst fra E 18 og lag flere veier her ute!! Nytter ikke med alle de blokkene som tar opp plass for evt veier! Bare her jeg bor skal det nå komme ca 9 store blokker! Oksenøyveien er jo helt idiotisk med grøntarel i midten istedet for 1 fil til det er allerede stor trafikk i rushtiden! Ikke alle skal til Oslo! Tåpelig å tro at sykkel skal løse noe problem!! Hvem gidder å sykle i pene klær på jobb med det klimaet vi har!! Det er mest for unge folk også!! Båtforbindelsen er jo fin!!

 2. Hvem har besluttet å bygge 7 trafikklys på 1,3 km – etter man over tid har fjernet nesten alle trafikklys i Bærum, til fordel for rundkjøringer?

  • Hei Einar,

   giodt innspill som vi også har diskutert. Trafikk-utvalget jobber med dette temaet.

   Mvh
   Frank

 3. Etter årsmøtet til Snarøen Vel 21 april, hadde Hans Kristian Lingsom et veldig interessant foredrag om Fornebus utvikling. Lingsom er forhenværende rådmann i Bærum, og var tidligere kommunenns utbyggingsansvarlig for Fornebu etter at flyplassen ble nedlagt. Nå er han pensjonist og kan snakke rett ut om hva han mener om det som er i ferd med å skje på Fornebu. Han hadde en mengde meget interessante forholdstall å vise til. Hvis Fornebulandet Vel ikke allerede har vært i kontakt med ham, vil jeg sterkt oppforder vellet til å ta kontakt og spørre ham om han ikke kan gjenta presentasjonen han hadde for Snarøen Vel Det er informasjon som kan komme gpdt med i den videre diskusjon om Fornebus fremtid. Jeg må samtidig berømme Fornebulandet vel for det de presenterer på Favebook, dere gjør en meget god jobb.

  • Takk Gregers,

   vellet vil følge opp ditt utmerkede forslag! Jeg skal ta med meg din ros videre til resetn av styret!

   Mvh
   Frank

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.