Trafikkavvikling på Fornebu i forbindelse med arrangementer på Telenor Arena

26 okt

Til: Asker og Bærum politikammer og Bærum Kommune, Vei, trafikk og parkering
Kopi: Statens Vegvesen, Kommuneoverlegen i Bærum

Telenor Arena er Norges største innendørsarena med mange store konserter og arrangementer årlig. Mange av oss som bor på Fornebu opplever trafikkavviklingen i forbindelse med konserter og arrangementer som problematisk. Vi i Fornebulandet Vel har fått mange tilbakemeldinger om ufremkommelighet og eksosplager som følge av stillestående trafikk på Forneburingen etter større arrangementer. Andre tilbakemeldinger er knyttet til parkering med tidvis kaotiske tilstander der biler hensettes på sameiers grøntområder, i midtrabatter, på gangveier og utenfor folks soveromsvinduer. Oppsatte kjegler og sperringer i stikkveier fjernes som følge av manglende vakthold. Videre er forsøpling, hensatt tomgods og knuste flasker ikke uvanlig etter større arrangementer. Dette er lite trivelig i et område med overvekt av småbarnsfamilier.

20 000 ekstra mennesker inn/ut av Fornebu skaper kaos
20 000 ekstra mennesker inn/ut av Fornebu skaper kaos

Mange stiller seg undrende til hvorfor trafikken ledes innover på Fornebulandet, gjennom boligstrøk før den ledes ut på Snarøyveien. Vi er også bekymret for fremkommelighet for uttrykningskjøretøy på Forneburingen ved slike arrangementer. Fornebu og Snarøya ligger allerede sårbart til med én vei inn og et lokalveinett som ikke er dimensjonert for trafikkmengden som genereres i forbindelse med arrangementene på Telenor Arena.

Vi har forståelse for at man ønsker å oppnå en best mulig flyt og trafikkavvikling i forbindelse med arrangementene, men vi mener tiden er inne for å se på alternative løsninger som i større grad ivaretar beboere i området. Vi ønsker også at arenaeier i samarbeid med arrangør tar et større ansvar i forhold til vakthold og opprydning slik at vi kan opprettholde et godt naboskap. De over nevnte problemstillingene har de senere år blitt tatt opp gjentatte ganger med ulike aktører uten at dette har ført til nevneverdige forbedringer.

Biler ii forbindelse med arrangementer skaper kaos for beboere og ansatte
Biler i forbindelse med arrangementer skaper kaos for beboere og ansatte

Vi ønsker derfor med dette å invitere til et dialogmøte i første omgang med politiet og kommunen for å diskutere alternative løsninger som ivaretar både konsertdeltagere og beboere på Fornebu.

Med vennlig hilsen

Jørgen Aarøe
Samferdselsgruppen
Fornebulandet Vel

2 Replies to “Trafikkavvikling på Fornebu i forbindelse med arrangementer på Telenor Arena

  1. Veldig bra! Selv har jeg reagert på at det i så liten grad legges opp til egne busser til de største konsertene. Har selv opplevd å bli stående svært lenge og vente på en buss 32 ut til Fornebu/Snarøya som ikke var helt uforsvarlig stappfull av konsertpublikum. Ettersom dét er eneste måte å komme seg hjem på (hvis man ikke skal ta drosje) kan det være et stort problem for folk uten bil.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.