Til kamp for bærekraftig utvikling av Fornebulandet

18 des

Fire velforeninger har nå gått sammen om en felles uttalelse om videre utvikling av det prisbelønnede Fornebuområdet. Velforeningene sender med dette et kraftig signal til utbyggingskåte politikere og grunneiere: 6.300 boliger på Fornebu er mer enn nok!

Fornebulandet Vel, Snarøen Vel, Langodden Vel og Foreningen til Fornebos Vel har gått sammen om en felles uttalelse til kommuneplanens arealdel 2015-2030 med en rekke konkrete merknader fra befolkningen i området. Velforeningene mener at det allerede er store utfordringer med den omfattende utbyggingen som er planlagt og påpeker at med en utbygging av 6.300 boliger vil dette alene gjøre Fornebu til en av Norges største byer.

Beboerne opplever allerede store utfordringer knyttet til transport og kollektivtrafikk, sosial infrastruktur og presset på naturreservatet på Fornebu. Dette har ikke bare konsekvenser for Fornebuboerne, men også for beboerne i de andre områdene i kommunen som opplever de samme køene og økt press på deres lokale barnehager fra Fornebubarn som må sendes kommunen rundt for å få plass.

image

«Vi er svært bekymret for den siste tids signaler om videre utbygging på Fornebulandet», uttaler Fornebulandet Vels Frode Bostadløkken, «Det er nedsatt en planrådsgruppe hvor det virker som om lederen er mer opptatt av å rakke ned på det prisbelønnede og menneskevennlige arbeidet som har gitt dagens Fornebu, enn å snakke med menneskene som bor her.»

«Reguleringsplaner som er vedtatt, skal og må respekteres – beboerne ønsker ikke at Fornebu skal bli til Forneby», supplerer Paal Alme, leder for Snarøen Vel, «presset på infrastruktur er allerede i grenseland for hva som kan tolereres – blir det økt bebyggelse, sprenges alle rammer. Dette er uansvarlig politikk!»

Velforeningene ønsker i tillegg å komme med en rekke forslag om hvordan man kan sikre at det som i dag er et fantastisk bomiljø kan bli enda bedre.

«Vi har full forståelse for at Oslo-området trenger flere boliger for å ta unna veksten i området, men mener at det er korttenkt å stable opp høyhus i randsonen til et naturreservat på en halvøy med kun én vei inn og ut», fortsetter Bostadløkken, «Den store feilen man har gjort på Fornebu er at boligene og kontorene kom før infrastrukturen. Å legge opp til økt utbygging før dette er på plass er et sosialt hasardspill som kan få konsekvenser for Snarøya, Lysakerområdet i tillegg til de flere tusen som allerede har valgt å flytte til Fornebu «.

Les uttalelsen i sin helhet her: Uttalelse fra vellene om kommuneplanens arealdel 2015-2030

5 Replies to “Til kamp for bærekraftig utvikling av Fornebulandet

 1. jeg synes de høybyggene nå i Oksenøyveien er stygge.de skulle visst bli enda høyere.Bærum Kommune må nå ta seg sammen å ikke gi etter for de mektige menn med penger!! De lokker med å betale for Fornebubanen etc etc.mot å få bygge høyhus,gjøre om fredede grøntområder til næringsbygg etc!!! Jeg tror ikke de ansvarlige i kommunen er ute her og ser hvordan det blir!!! Eller kan bli!!!
  Det forferdelige høye tårnet på 40 etasjer er jo helsprøtt det Røkke ønsker seg !! Hvem vil ha noe sånt????det virkersom en barnedrøm må iverksettes!!! Gir blaffen i andre menneskers ve og vel!!Ingen av mine nqboer her vil se på noe slikt!!!

  • Takk for din kommentar og engasjement. Fornebulandet Vel er helt på linje med deg i din reaksjon på at noen tenker å bygge 40-etasjers boligbygg her på Fornebu. Det er ikke noe vi ønsker og det har vi klart gitt uttrykk for i vårt innspill til Bærum Kommunes «Kommuneplanens arealdel 2015-2030». Fornebulandet Vel engasjerer flere innbyggere som har bosatt seg her på Fornebu og vi har aktive grupper som jobber både i forhold til park og nærmiljø; samferdsel; utbygging; kultur og skole og kommunikasjon. Om du ønsker å bistå så er det bare å melde ifra.
   Mvh,
   Camilla Røssaak i utbygger utvalget

 2. Hei!! Takk for rask tilbakemelding!!! Vet ikke hva jeg kan bidra med for jeg bor veldig mye i min leil. I SydSpania.men jeg er ikke redd for å stille i evt. Møte med de rette personer som ønsker å ødelegge vårt herlige område her ute!! Jeg har tidligere hatt styreoppgaver i diverse forskjellige foreninger,utvalg her i Bærum og på Landsbasis så jeg er ikke redd for offentligheten!!
  Uansett lykke til med videre engasjement!!

  Mvh Kari Helen Solstad

 3. Hei, jeg synes at man i stedet for å legge seg i skyttergrav heller bør se hvilke kvaliteter en eventuell økt utbygging kan gi Fornebu. Ønsker vi en soveby sentrert rundt et kjøpesenter som drabantbyene i Groruddalen, eller ønsker vi et Fornebu der livet leves også på utsiden av husveggene, der det finnes møteplasser og aktiviteter utover kjøpesenteret?
  Sett av et område (f.eks. ved T-banestasjonen vis a vis Telenor) som kan få urbane kvaliteter. La byggene her få strekke seg i høyden. Still krav til arkitekturen, slik at husene gir noe tilbake til omgivelsene. Slanke og spelktakulære vil byggene forsterke Fornebu som et utstillingsvindu for teknologi, arkitektur, miljøkvaliteter og nytenkning. I tillegg vil det gjøre både arbeidstakere og innbyggere stolte av sitt Fornebu.

 4. Til sistnevnte innspiller!
  Har du ikke sett hva som kommer opp i Fornebuporten?? Der blir det jo all verdens butikker,kaffe’er etc !! Bygggene er høye,slanke og med glassfasader!! Gå in på nettstedet og se!!mvh Kari

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.