Takk til kommunen og Budstikka

17 apr

Innlegg i Budstikka onsdag 15. april 2015:

19. august 2013 tok undertegnede initiativ til å få en hundepark på Storøyodden. Over 300 stemmer ble samlet inn på kort tid, og saken ble deretter sendt over til Bærum kommune. Helt fra starten var både politikerne og Parkavdelingen positive. Budstikka fulgte opp med løpende status og lederartikkel. bærum kommune

Etter målrettet innsats fra kommunen med befaringer og møter med Miljødirektoratet (som til å begynne med ikke ønsket en slik park), så ble det enighet om en hundepark på et egnet sted på Storøya.

Som innflytter på Fornebu er det svært positivt å se at det går an å komme opp med forslag som blir tatt seriøst av politikerne og at administrasjonen deretter tett følger opp.

Ryktene om at den flotte 2,8 mål store parken nå er åpnet har nådd hundeeiere både fjernt og nært. At hundeparken ble klar til den alminnelige båndtvangen startet 1. april var også svært positivt. Fornebu-området har rundt 20 fredede naturområder, og det er stort press på naturen med alle to- og firbente som har flyttet til Fornebulandet.

Jeg vil oppfordre alle hunde-eiere til å benytte hundeparken og til å respektere båndtvangsreglene i den kritiske perioden vi nå går inn i og til 20. august.
Jeg minner i den forbindelse om Fornebuerklæringen, som ble vedtatt 12. mai 2006:

«Fornebu skal inspirere mennesker til å få frem det beste i seg selv og hverandre, og være så full av mangfoldig aktivitet at alle kan bidra. På Fornebu skal vi ha mot til å vise at vi bryr oss. Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen. Fornebu skal bli et møtested mellom ny kunnskap og gammel klokskap, og et godt samfunn fordi menneskene her lever, tenker, tror og elsker forskjellig.»

Frank Roland,
Fornebulandet vel

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.