Sameienes evaluering av Kommunedelplan 2 / fase 1

28 okt

Fornebulandet vel med deltakere fra et bredt utvalg av sameiene på Fornebu møtte torsdag 26 oktober Bærum kommunes administrasjon, utbyggere og Fornebu Driftsforening for å gi tilbakemelding på første fasen av Fornebu-utbyggingen.

Bakteppet for møtet

Bærum kommune har bedt administrasjonen i Bærum kommune vurdere mulighetene for en betydelig økning av boligantallet (6 300) vedtatt i Kommunedelplan 2 i 1999 for Fornebu. Første fase av utbyggingen inkluderte 2 500 boliger og 15 000 arbeidsplasser (nå > 20 000). Den første fasen er nær fullført.

Kommunen har startet arbeidet med fase 2 (Kommunedelplan 3). I den forbindelse har kommunestyret bedt administrasjonen å vurdere:

 1. Økning av antall boliger på de planlagte boligområdene fra 6 300 til 9 – 11 000.
 2. Se på ytterligere økning av antall boliger rundt næringsområdene og en ytterligere økning i antall næringsarbeidsplasser.
 3. Hva forslaget til endelig antall boliger og arbeidsplasser er ukjent.

Kommunen nedsatte i 2014 en Planrådsgruppe bestående av 5 arkitekter med følgende mandat: «Planrådsgruppen skal gi en generell vurdering av vilkårene for økt arealutnyttelse på Fornebu der de kvalitetene som ligger til grunn for de overordnede planvedtakene tillegges stor vekt.»

Hovedanbefalingene  fra Planrådsgruppen var:

 1. Evaluer realisert utbygging før utbyggingsfase 2
 2. Fokuser på bykvalitet i fortettingsområdet

Sameiene og vellets tilbakemeldinger rundt KDP2/fase 1

Vellet har gitt administrasjonen en klar tilbakemelding om at sameiene i liten grad har fått gitt tilbakemeldinger om sameienes erfaringer på godt og vondt rundt KDP2/fase 1. Planrådsgruppen hadde evaluering av denne fasen som hovedpunkt.

26. oktober fikk vi mulighet til en 2 timers presentasjon av sameienes erfaringer for Bærum kommune, utbyggerne v/ OBOS og Selvaag samt Fornebu Driftsforening.

I forkant av møtet sendte vellet ut en enkel undersøkelse til alle sameiene. Spørsmålene var:

 1.  Nevn i prioritert rekkefølge de 3 viktigste forholdene i KDP2/fase 1, som må videreføres i neste fase! Hva er det som gjør Fornebu til et unikt sted å bo og vokse opp?
 2. Hvilke 3 forhold i prioritert rekkefølge må forbedres/endres i neste fase av Fornebu-utbyggingen ? Hva må endres på fra kommunen, utbyggerne og øvrige forvaltere av området for å sikre at endringer i planene ikke går på bekostning av bo-, kvalitets- og miljøambisjonene som har ligget til grunn for dagens planer?

Vi fikk 26 svar på undersøkelsen. Disse ble kategorisert og de 3 viktigste forholdene som må videreføres og 4 områder som må forebedres ble presentert.

Møtet 26. oktober

I tillegg ga vi innspill om sameienes erfaring så langt og hva kommunen og utbyggerne må fokusere på i den neste fasen på følgende 5 områder for å nå målene og ambisjonene for den videre utbyggingen av Fornebu:

 • Kvalitetsproblematikk og reklamasjoner
 • Livet mellom husene
 • Trafikk
 • Bomiljø og arkitektur
 • Miljø- og fremtidsrettet utbygging

Vedlagt kan du se Vellets presentasjon:

Presentasjon_Sameienes evaluering av KDP2_Fase 1_26. oktober 2017_Final i møtet.

Fornebulandet Vel v/ Frank Roland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.