Resultater av beboerundersøkelse på Fornebulandet

21 jun

Den 13. juni la Fornebulandet vel ut en beboerundersøkelse som vi har mål å benytte i møter med Bærum kommune. Vi forespurte både om hva som oppleves som positivt, negativt og hva den enkelte frykter og drømmer om i neste utbyggingsfase. Vi fikk inn tilsammen 40 svar. Undersøkelsen er nå avsluttet og nedenfor kan du se resultatene.

Spørsmålene som ble stilt og svarene som kom inn:

1. Nevn 3 forhold om hva du liker best ved Fornebulandet i dag

Svar 1

2. Nevn 3 forhold rundt hva du irriterer deg mest over på Fornebulandet i dag

Svar 2

3. Hva er de 2 viktigste savnene du opplever på Fornebulandet i dag?

Svar 3
4. Hvilke 2 endringer frykter du mest ved neste utbyggingsfase på Fornebulandet?

Svar 4

5. Hva er din største drøm for neste utbyggingsfase på Fornebulandet?

 • Den unike naturen må bevares, ingen Forneby – stå fast på KDP2 (50 %)
 • Rimelige rekkehus, småboliger og eneboliger med høy standard (5 %)
 • Metro på plass (5 %)
 • Bandtvang hele året (5 %)
 • Gjennomtenkt trafikkplan, større satsning på båtkommunikasjon fremfor vei (5 %)
 • Flere møteplasser og bibliotek for Fornebubeboere i alle aldre (5 %)
 • At det blir en suksess. Hvor mange mennesker og hvor høye hus er ikke så viktig for meg, så lenge det er planlagt godt nok og slik at Fornebu ikke blir et belastet navn. (5 %)
 • Et nasjonalt natursenter / Universeum/Akvarium (3 %)
 • Åpen arkitektur med utstrakt bruk av tre. (Les; Fornebu S) (3 %)
 • Ishall (3 %)
 • Videregående skole på tomten mellom Telenor Arena og Piloten (3 %)
 • Boliger av en akseptabel størrelse som reduserer opportunisme og gjennomtrekk (3 %)
 • At folk forstår verdien av naturen på Fornebu (3 %)
 • Blandet befolkning (sosialt/alder) (3 %)

Vi takker for responsen og vi vil benytte svarene i våre neste møter og diskusjoner med kommunen og grunneierne. Responsen forteller oss at naturen og videre utbygging er viktige områder for de aller fleste og at økt trafikk og fortetting er noe mange frykter. Metro står høyt på ønskelisten, sammen med et kulturbygg. Mange irriterer  seg over løshunder, for få søppelkasser og manglende parkvedlikehold.

Halvparten av de som svarte at deres drøm er at den unike naturen må bevares, ingen drømmer om Forneby – og de ber oss stå fast på KDP2.

Frank Roland 21. juni 2015

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.