Referat, åpent medlemsmøte Fornebulandet vel, 17. oktober 2016

18 okt

Referat, åpent medlemsmøte i Fornebulandet vel (Storøya skole 17/102016)

1) Hvordan løse el-billading i et sameie-/garasjefellesskap?

Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening og 2 andre fra elbilforeningen informerte om fallgruver og smarte løsninger rundt elbilløsninger i sameier:

Utnytt eksisterende ladekapasitet i tavlene før man bygger avanserte styringsanlegg. Utgangspunktet de fleste steder i dag er at brukere av anlegget betaler tilkobling til sin plass, men at sameier/borettslag står for en del/mye av infrastrukturen. Eksempler ble gitt på sameier som tar dette gradvis og bygger opp kapital over tid, til et større ladeanlegg. Mange elinstallatører mangler kompetanse og tilbyr uhensiktsmessige og unødvendig kostbare løsninger. Sørg for minimum 2 – 3 tilbud og løsningsforslag. Elbilforeningen tilbyr en kobinert befaring, skreddersydd rapport og anbefaling til kr 4.000 kroner + mva. (medlemmer prioriteres i køen).

Deltakere på møtet
Deltakere på møtet

Sameier kan bli bedriftsmedlem i Norsk elbilforening som koster kr. 990,- per år. Som medlem kan sameiet benytte seg av vår veiledningstjenesten for å få innspill og hjelp underveis i prosessen med å tilrettelegge for lading av elbiler. Samtidig støtter medlemmene vårt arbeid for å elektrifisere veitrafikken. Se de siste sidene i presentasjonen for flere detaljer (vedlagt).

Kontaktinfo:

2) Internett/kabel-TV samarbeid på Fornebu?
Det norske kabel- og TV markedet er spesielt med koblingssalg av pakker med bredbånd og TV. Forbrukermyndigheten har bedt leverandørene å slutte med denne praksisen og de to største leverandørene (GET / Canal Digital) har lovet å tilby separate pakker fra 1/1-2017.

Praksis i dag er at kundene påtvinges enten større TV- og bredbåndsløsninger enn mange trenger, og at svært mange betaler en overpris da leverandørbindingen medfører låsing til en leverandør over mange år. Videre er strømmingstjenester (HBO, Netflix med mer) og andre internettløsninger på full fart inn og endrer markedet fullstendig.

Overstående gir sameiene på Fornebu en unik mulighet for at sameiene samlet nå kan fremstå som en forhandlingsmotpart. Jo flere sameier, desto bedre priser. Kartlegging viser at det er svært ukompliser å bytte ut en av dagens leverandører med en ny. Anleggene i sameiene er det enkelte sameies eiendom og det er lett å koble seg opp til alternative fiberleverandører.

Noen få sameier har i det siste bundet seg opp til avtalelengder på mellom 3 – 7 år. Dette er lite gunstig i dagens marked, hvor den teknologiske utvikling skjer svært raskt.

Flere sameier på Fornebu har uavhengig av hverandre, begynt å se på alternative kabel-TV og internettløsninger til Get, Altibox og Canal Digital og innhentet priser. Tilbudene tyder på at leverandørene vet at det er store endringer på gang.

En av leverandørene har f. eks. tilbudt basis bredbånd til kr 0,- og valgri TV-løsning i tillegg. Det står da fritt til den enkelte sameier å velge (eller ikke velge) TV-leverandør og bredbåndshastighet indiviuelt. Tilbudet inkluderte leie av fiberkabel og distribuere på eksisterende infrastruktur. TV-signaler blir da levert av en av de store innholds-leverandørene og er i praksis det samme som i dag. Dette baseres på vel etablerte løsninger (feks. tilsvarende gjort for Studentsamskipnaden i Oslo), og krever minimalt med investeringer da all fiberinfrastruktur på Fornebu er på plass. Utstyr (switch, kabler etc) i de ulike sameier tilfaller normalt sameiet ved utløp av bindingstid på kontrakt.

Om flere sameier går sammen, vil vi oppnå langt bedre tilbud og priser enn det hvert enkelt sameie kan oppnå (både om vi fortsetter med en av dagens leverandører, eller om vi velger en ny). 2 representanter fra sameiene som har vært involvert i prosessen, fortalte om ulike alternativer og muligheter som finnes og har mottatt forslag som gir 50% besparelser sammenlignet med dagens avtaler.

Målsetting med dette initiativet og presentasjonen på møtet:

  1. Nedsette et interimstyre (Fornebu Fiberlag) – organisering diskuteres senere
  2. Interimstyret innhenter oversikt over hvilke sameier som har avtaler:
    a. Over 3 år (som tilsier at de raskt kan terminere dagens avtale og inngå ny fellesavtale
    b. Mindre enn 3 år (som tilsier at de på lenger sikt kan gå over på ny fellesavtale
  3. Få oversikt over sameier som er uforpliktende interessert i et slikt samarbeid (vi bør ha min 1 000 seksjoner fra interesserte sameier for å oppnå en solid konstellasjon).
  4. Innhente tilbud fra dagens og potensielt nye leverandører før mars 2017
  5. Tilbudene må på plass i god tid før vårens sameiermøter, slik at tilbud kan behandles der.
  6. Når det er kjent hvilke sameier som ønsker å bytte, så kan Fornebu Fiberlag formelt etableres, avtale tegnes og løsninger implementeres.

Følgende personer ble valgt inn i interimsstyret:

3) Kort informasjon om viktige saker vellet arbeider med

Leder i vellet, Frank Roland informerte om viktigheten av å stå sammen på Fornebu. Vellet oppfordret sameiene til komme opp med saker og problemstillinger som omfatter flere sameier. Vellet satser på minium 4 åpne møter / år. Disse møtene skal ta opp felles saker. Vellet skal representere det flertallet mener og være en aktiv pådriver i felles saker overfor både Fornebu Driftsforening, utbyggere, private og offentlige aktører på Fornebu og ikke minst Bærum kommune. I tillegg skal vellet jobbe for kultur, samarbeid med nabovellene, Fornebudagen og livet mellom husene. Vellets hovedoppgave er at Fornebu skal være et godt sted å bo, vokse opp og bli gammel. Saker vellet jobber med nå er: Fornebubåten, høringer, gåseproblematikk, søppelavsug, aktivitetspark, frivillighetssentral, kajakklagring, stenknuseverket, trafikkproblemer (Telenor Arena), lyssetting i Nansenparken, forfall på kyststien med mer. Fornebulandet vels grenser er alt som lå innenfor den gamle flyplassen og som Bærum kommune har definert som kommunedelplan 2.

Alle sameiene kan bli medlemmer (kollektivt medlemskap). Medlemskap i vellet koster kun kr. 70/seksjon pr/år. Kontakt Camilla Rossaak (crossaak@gmail.com) for medlemsskap.

4) Fornebulandet vel ønsker forslag til medlemsmøtetemaer fremover
Det ble foreslått flere saker på møtet og spurt om konkret status på enkeltsaker. Vellet kommer tilbake med invitasjoner og temaer for våre neste meldemsmøter.

Frank Roland, 18/102016

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.