Pressemelding: Fornebu blir nasjonalt rulleski- og skøyteanlegg

1 apr

Norges Idrettsforbund (NIF) har i dag inngått avtale med OBOS, hovedgrunneieren på Fornebulandet om at gang- og sykkelstiene i området skal inngå i et nasjonalt anlegg for rulleski- og rulleskøyter. De totale anleggskostnadene er beregnet til 18.2 millioner kroner.

OBOS og NIF uttaler bl.a. om avtalen: Det er en glede å annonsere at vi endelig har kommet til enighet om et slikt anlegg. Alle dagens gang- og sykkelstier i området (14 km) vil bli tydelig merket. Forholdene på Fornebu er unike for denne type aktivitet og dette vil væskire et kjærkomment tilbud ikke bare for de som bor i området, men for hele Stor-Oslo. Avtalen innebærer at gang- og sykkelstiene ikke vil strøs eller gruses på vinterstid, og det vil gjøres maksimalt arbeid for å holde anlegget åpent og i drift på helårsbasis. I Nansenparken vil det bli satt opp et treningssenter med dusj og toalettfasiliteter. Anleggskostnadene for oppgradering av gang- og sykkelstier og treningsanlegget vil fordeles likt mellom OBOS og NIF.  Konsernsjef i OBOS Daniel K. Siraj uttaler: «OBOS-medlemmer vil få gode rabatter ved bruk av anlegget og flere kan få glede av den flotte Nansen-parken. Ski er i høyeste grad i Nansens ånd og passer godt på Fornebu». For mer informasjon kontakt OBOS eller NIF.

6 Replies to “Pressemelding: Fornebu blir nasjonalt rulleski- og skøyteanlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.