Politikere ledet på villspor?

12 okt

Det følgende er innbyggerinitiativet «Nei til nedlegging av Fornebubåten» sine dokumenterbare påpekninger av feil og misvisende momenter i saksfremlegget, som skal behandles av Fylkestinget 24.10.2016. Som innbyggere har vi sjelden anledning til å dykke ned i saksfremlegg og mulighet til … Read More »

Bryr du deg om Fornebulandet?

21 mai

Fornebulandet Vel har gjennomført sitt årsmøte og styret består nå av følgende personer fra hele Fornebulandet: Frank Roland, styreleder (Hundsund) Jørgen Aarøe, styremedlem (Koksa) Reidar Karlsen, styremedlem (Storøya)  Arild Engebretsen, styremedlem (Storøya) Odd Berner Malme, styremedlem (Rolfsbukta) Marthe Røgeberg, styremedlem … Read More »

Utbygging og trafikk på Fornebu

13 apr

Økt arealbruk skal gi mindre miljøbelastninger. I Miljøverndepartementets veileder «Fortetting med kvalitet» advares det mot at fortetting kan gi uheldige trafikk- og miljøbelastninger. Statens vegvesens krav til at 2.500 boliger og 15.000 arbeidsplasser (nå 20.000) var maksimal utbygging i kommunedelplan … Read More »

Ekstrajobb på Fornebu?

30 mar

Fornebulandet vel fyller snart 2 år! Styret er stolte av det vi har fått til i løpet av kort tid, både når det gjelder reell innflytelse, såvel som oppmerksomhet. Den 28. april har vi igjen årsmøte hvor vi både har ledige styreplasser, ledige … Read More »