Kapasiteten sprengt

8 mai

Det flotte helgeværet med sol og varme medførte at folk strømmet ut langs strendene og grøntområdene. Dessverre fløt søppel ut over store deler av Fornebu grunnet manglende kapasitet på søppelkassene, samt at vi på Storøya dessverre så at søppelnedkastene i … Read More »