Oppsummering åpent velmøte 21. november 2016

22 nov

Mange erfarne styreledere og beboere fikk presentert nyttig og for mange svært ukjent informasjon fra advokaten fra Huseiernes på Fornebulandet vels åpne møte. I tillegg presenterte Fornebuselskapet «Lettstyrt» sitt populære styreverktøy.

Foredrag av Huseiernes Landsforbund

20161121_191456
Advokat Morten Fæste

Advokat Morten Fæste holdt foredrag om felles og individuelle reklamasjoner og mangler. Hovedoppsummering av foredraget og spørsmålene som kom opp:

  1. Lovverket som regulerer reklamasjoner og mangler
  2. Nøl ikke med å melde feil og mangler umiddlebart etter at de oppdages
  3. Bruk 3. part / takstmann på saker hvor styret eller den enkelte seksjonseier ikke har nødvendig kompetanse.
  4. Både sameiestyrene og den enkelte sameier kan tegne seg som medlemmer. Medlemskap gir mange fordeler, inkl. juridisk bistand.

    Lovverk
    Lovverk
  5. NB!! I motsetning til et borettslag, så er ikke et sameie et selvstendig rettsobjekt! De fleste styrer og selgere er ikke klar over dette! For at styret skal behandle saker på vegne av sameierne og inngå kompromisser og avtaler, så må styret først innhente skriftlig fullmakt fra den enkelte beboer. Uten en slik fullmakt kan styret få problemer av juridisk art både i forhold til selger og den enkelte sameier.

Magnetittproblematikk i sameienes lukkede fjernvarmeanlegg på Fornebulandet ble tatt opp som et potensielt og kostbart problem. Flere sameier har nå installert  magnetittfilteranlegg for å løse problemene. Flere av de første sameiene som flyttet til Fornebu, har hatt omfattende og kostbare problemer som følge av magnetitt.

Stor interesse rundt reklamasjonsforedraget
Stor interesse rundt reklamasjonsforedraget

Huseiernes Landsforbund ga tilbud om individuelt medlemskap ut 2017 ved nytegning. Send «HL102» til 2007. Kr. 245,- ut 2017 eller bestill via huseierne.no

Presentasjon av styreverktøyet «Lettstyrt»

Jan Erik Myhrene fra Fornebuselskapet «Lettstyrt» gjennomgikk hvordan styrearbeid enkelt kan digitaliseres og flyttes til «Skyen». Han viste hvordan verktøyet gir enkel oversikt for beboerne, enkel kontakt med styret og ikke minst hvordan samhandling og dokumentasjon ivaretas via verktøyet både inenfor styret og mot leverandører, grupper og enkeltpersoner. For mer informasjon: lettstyrt.no

Møtet ble avsluttet med oppdatering fra styret i Fornebulandet vel og spørsmål og svar rundt vellets arbeid. Det var svært god dialog og godt engasjement fra de fremmøtte på Fornebulandet vels åpne møte mandag 21. november.

Presentasjonene fra møtet kan lastes ned her:

Frank R / 22112016

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.