Hvordan jobber vi i vellet?

Styret i vellet har etablert 4 ulike arbeidsgrupper som har ulik fokus, for å jobbe mest mulig effektivt med vellets strategier. Gruppeleder sitter i styret. Vellet har følgende grupper:

Nærmiljøgruppen

Gruppen jobber med nærmiljøspørsmål som sikkerhet, renovasjon, HMS (støy, støv..). Gruppen har faste møter med kommunen og utbyggerne.

Leder: Mariann Halsvik Larsen

Medlemmer: Odd Berner Malme

Samfunnsgruppen

Samfunnsgruppen

Formålet med gruppen er å jobbe for møteplasser for alle aldersgrupper samt styrke kulturlivet på Fornebu.

Gruppen har i 2022 fokus på barn og unges egenorganiserte fritidsaktiviteter.

Om noen år vil Fornebu være på størrelse med en middels stor by. En by må ha et aktivt kulturliv. Samfunnsgruppen jobber for å få fremdrift i etableringen av kulturarenaer.

Leder: Hilde Skjauff

Medlemmer: Mona Birkely, Torill Kvestad og Beatrice Aarøe.

17. mai på Fornebu

Utbyggingsgruppen

Utbyggingsgruppen følger med plansaker, utarbeider høringsforslag og følger opp tidligere vedtak.

Leder: Sigmund OLav Lie

Medlem: Reidar Karlsen

Kommuniasjonsgruppen

Kommunikasjonsgruppen har ansvar for kommunikasjon inkludert sosiale medier og hjemmesiden. En spesiell fokus for 2022 er å oppgradere hjemmesiden med oppdatert og relevant informasjon.

Leder: Tove Von Clemm

Medlem: Frank Roland