Drømmen om Fornebu!

Kommunen var initiativtaker til et stort Fornebu-arrangement 12. mai 2006 hvor flere tusen mennesker med ulike relasjoner til Fornebu, kom sammen og laget Fornebuerklæringen.

Fornebuerklæringen ble vedtatt 12. mai 2006 kl. 23.59

Fornebulandet Vel mener at erklæringen har kraft i seg til å ha betydning også fremover. Erklæringen
løfter frem verdier som bør ligge til grunn når Fornebusamfunnet skal utvikles videre og når konkrete samfunnsprosjekter settes på dagsorden.