Om båndtvang på Fornebu

10 apr

Mange er usikre på hvilke regler som gjelder for båndtvang på Fornebu. Skilter og informasjonsplakater er ikke alltid ajour med regelverket.

Vellet har derfor kontaktet Bærum kommune, Natur og idrett og fått en utførlig oversikt over dagens regler på Fornebulandet.

På Fornebu er det båndtvang fra 1. april og til og med 20. august
(tilsvarende den generelle båndtvangen som i Norge). Innenfor naturreservatene -Storøykilen og Koksabukta, er det helårs båndtvang (se vedlagt kart, gule områder).

På de gule områdene er det helårs båndtvang.
På de gule områdene er det helårs båndtvang.

I Nansenparken gjelder alminnelig
båndtvang fra 1. april til og med 20. august. Grunneier har satt opp skilt om båndtvang, men kan ikke kreve
at hunden er i bånd og vi må derfor anse dette som en oppfordring.

Båndtvangsbestemmelsene for verneområdene står i områdenes forskrifter. Oversikt over naturvernområdene i Norge finnes på www.naturbase.no. I tillegg finnes det link til forskriftene med bestemmelser. I de viktigste turområdene skiltes det ofte om båndtvang på stier som går inn i verneområder (eks Storøykilen naturreservat).

Utenom båndtvangstiden kan man kun ha hunden løs dersom man har kontroll
på den. Det vil si at hunden er under oppsyn og kan kalles inn ved behov.images

Vi er kjent med at flere opplever løse hunder som ubehagelig og også skremmende. Det er viktig at alle hundeeierne tar hensyn og vider ansvar for at deres løse hunder ikke er til sjenanse for andre eller skader vilt og fugl. Mange fugler hekker i på bakken og en enkelt løs hund kan enkelt gjøre stor skade på fuglearter som f. eks. jordugle som det kun er noen få av på Fornebu.

Styret i Fornebulandet vel oppfordrer alle hunde-eiere å benytte Storøya Hundepark til «fri dressur», for å sikre at våre park og naturområder i minst mulig grad påvirkes av hunder som ikke er under kontroll.

Frank Roland, Fornebulandet vel

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.