Om å gå baklengs inn i fremtiden – et åpent brev til politikerne i Oslo og Akershus

23 okt

Akershuspolitikerene med unntak av MDG, har alle til nå støttet Ruters åpne motarbeidelse av kollektivtrafikk på fjorden (ref. nedleggelse Fornebubåten og på sikt nedleggelse av Vollenbåten). Rutermonopolet har også i denne saken vist at Ruter kun anser ferger som et nødvendig onde, på noen få strekninger.

Flertallet av fylkespolitikerne baserer sitt ja til nedleggelse av Fornebubåten på feilaktige økonomiske faktatall fra Ruter og fylkeskommunens administrasjon. Lokalbefolkningen, arbeidsreisende og næringslivet har bevist at fergetilbudet er liv laga, når forholdene legges til rette.

trafikk-ved-fornebuporten-10-april-2013-2-590x318
Trafikk ut fra Fornebu – fylkesvei 166

Det er en tragedie at beslutnings-underlaget og ensidig økonomifokus legges på mangelfulle og feil data. Feilene er dokumentert av innbyggerinitiativet som Snarøen- og Fornebulandet vel står bak. Videre er det skuffende at Ruter ikke er villig til å lytte til kundenes og vellenes forslag til rimelige tiltak og justeringer, som ville ha økt passasjertallet ytterligere på ruten, i tillegg til trafikkveksten på hele 35% innbyggerinitiativet har bidratt med.

Vi savner at politikerne ser på fergeruten i et bredere og et mer langsiktig perspektiv. Et eksempel er momentet om at fergen er en viktig del av kystkulturen og miljøet i indre Oslofjord. Et annet er de miljømessige mulighetene elfergetrafikk på kort sikt kan tilføre fjorden og norsk elfergeindustri. Administrasjonen i Akershus fylkeskommune og flere politikere sier at elferger i dag ikke representerer en moden teknologi! Dette når Hordaland fylkeskommune 20/10-16 annonserer at de nå tegner avtale om  at 8 av fylkeskommunens 16 fergesamband skal trafikkeres med elferger!

REDUSERT CO2-UTSLIPP: De nye fergene i Hordaland skal i hovedsak gå på el.
REDUSERT CO2-UTSLIPP: De nye fergene i Hordaland skal i hovedsak gå på el.

Fergene binder vårt område sammen på en måte ingen øvrige kommunkasjonsmidler kan konkurrere med, og representerer en unik miljø- og kystkultur i indre Oslofjord både som turistdestinasjon, Norge som sjøfartsnasjon og et uslåelig  lønnsomt, samfunnsøkonomisk kollektivtrafikkbidrag når rett miljøteknologi benyttes.

byfergen_gangbrua
Byferga i Fredrikstad

Vi behøver ikke reise til Venezia for å oppleve de positive samfunns- og turistmessige bidragene fergene gir. Fredrikstad kommune er motstykket til Akershus når det gjelder å se disse verdiene. Bakgrunnen for Fredrikstads unike fergesatsing er enkelt fundamentert i målet om reduksjon av veitrafikk og forurensning i byen. Videre uttaler Fredrikstad kommune: «Fergen er en forlengelse av gang-og sykkelstiene i Fredrikstad. De er en attraksjon for besøkende og en stolthet for de som bor her. Fergene ER Fredrikstad. Fergeturene er en bybonus!» I Fredrikstad er fergene rangert som turistattraksjon nr. 2 på Tripadvisor! Alle byfergene og sykkeltransporten på disse er gratis. Fredrikstad kommune dekker hele driften (3 fergeruter – drift fra 06:00 – 21:00, 4 båter og 10 ansatte). 

Elendig økonomi for Fornebubåten gjøres til et hovepoeng av Ruter. Til sammenligning tilsvarer det årlige subsidietilskuddet til Fornebubåten kun totalsubsidiene som politikerne gir eksempelvis 30 Tesla-kjøpere! I motsetning til biler og elbiler, fører ikke fergetrafikken til økt veitrafikk, ytterligere køståing, bilulykker, økt svevestøv, arbeidstidsforsinkelser og behov for vedlikhold og utvidelse av dagens veinett. Den blågrønne sjøveien ligger allerede klar til bruk.

Det er trist å se at majoriteten av politikerne er totalt fergeblinde og ikke ser fergen som en viktig avlastnings- og miljøfaktor for Oslo og Fornebu, minimum frem til Fornebubanen er etablert. En fortsatt Fornebutbygging, Fornebubanebygging, utbygging av E18 / Gjønnestrasèen / Lysakerområdet vil medføre betydlige belastninger på den eneste og allerede sterkt belastet blindveien inn/ut av Fornebu.

Et fortsatt ja til Fornebubåten basert på elferge, tett integrert med det øvrige kollektivtilbudet, bysykkelordningen og områdets øvrige kollektivplaner er en fremtidsrettet investering i det grønne skiftet og et bidrag til bevaring av vårt unike kystmiljø i indre Oslofjord. I tillegg er det et signal til næringslivet og beboere som investerer i området, at investeringene har vært riktige. Et nei vil være et skudd for baugen fra politikerne som hittil har uttalt at Fornebu-utbyggingen skal være et utstillingsvindu for moderne miljøtenking og et første fatale skritt baklengs inn i fremtiden.

Frank Roland, leder Fornebulandet vel

One Reply to “Om å gå baklengs inn i fremtiden – et åpent brev til politikerne i Oslo og Akershus”

  1. Det er en tragedie at vi har fått politikere i Fylkestinget, som har fått ansvar til å lede Akershus fylke og oss beboere på rett spor inn i fremtiden – men nå er i ferd med totalt å neglisjere forskning, teknologiutvikling og miljøtenking – og kun høre på #Ruters totalt feilaktige påstander om bussenes fortreffelighet. Snakk om å rygge inn i fremtiden!
    Forstå det den som kan!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.