Noe mer på Fornebu?

12 nov

Leserinnlegg fra Fornebulandet vel i Budstikka 11. november 2014:

Det legges uforholdsmessig stor vekt på hvor maksantallet for boliger skal legges når diskusjonen om Fornebus videre fremtid nå skal besluttes.

Tilsvarende ser vi når Lysaker nå seiler opp som et nytt utviklingsområde. I tillegg har vi sett at øynene for ofte settes på Fornebu isolert og ikke på en helhetlig bruk av området sammen med de øvrige nærområdene.

Fornebulandet har en unik plassering ved Oslofjorden, fantastiske store grønne parkområder og naturreservater. Bedriftene på Fornebu representerer olje-, IT- og telekomteknologi i verdenstoppen.

Høsten 2012 ble Hundsund ungdomsskole etablert som Norges første teknologiskole for ungdom. 14. oktober fikk vi Fornebu S – verdens mest miljøvennlige kjøpesenter. I tillegg tilflyttes området nå i stor grad av småbarnsfamilier med høy kompetanse.

Hva mangler for å gjøre området enda mer attraktivt og komplett?

ATTRAKSJON: Slik håper Terje Lunder og Marfloat å få bygge et flytende akvarium i Rolfsbukta. (ILLUSTRASJON: TERJE LUNDER/TORIL S. TØRMOEN)

1) En attraksjon på det uregulerte området rundt Sjøflyhavna: Terje Lunder (85) lanserte en svært spennende idé med molo, akvarium med laks, sel og andre sjøvesener i Rolfsbukta. Hva med å bygge dette etter mønster av det populære Göteborgs Universeum med fokus på havet, miljøet ved sjøen og nøkkelteknologiene Fornebu representerer? Molo kan også legges til rette for utlån av fritidsbåter, kajakker, kite-, surfe- og dykkerutstyr. Området kan få status som Oslo-områdets nye Pier 39 / Sausalito!

2) Videregående utdanning/universitetscampus:
Forskning viser at tre grunnforutsetninger skal til for å skape utviklings- og samarbeidsmiljøer i verdensklasse:
* Høykompetente næringsklynger (det har vi).
* Godt bomiljø som tiltrekker seg ønsket arbeidskraft (det har vi).
* Videregående skole, universitet/campus (dette mangler vi).

Fornebu mangler et tilbud for videregående skole i forlengelsen av tilbudet på Hundsund ungdomsskole og som en viktig faktor for samspillet med nøkkelbedriftene på Fornebu. Videre savnes et campus rundt Technopolis/IT Fornebu som kan bidra til å understøtte kompetanseutviklingen for vårt område.
Det er viktig å både tenke nytt og ikke minst å fremskynde planene for å etablere et utviklingsmiljø og ambisjoner for noe mer enn en vanlig videregående skole.

3) Fornebu-kulturen:
Fornebu må ta vare på Gamle Fornebu og det unike miljøet rundt Lilløyplassen naturhus. Lilløyplassen som nasjonalt våtmarkssenter og det fremragende fagmiljøet gir barn og ungdom en unik innsikt med sin praktiske læringstilnærming.

Det er viktig at senteret gis midler og lokaliteter som er nødvendig for å opprettholde dette svært viktige miljøet. Gamle Fornebu og de 80 kunstnerne setter farge på Fornebu, og de ulike museene bidrar til kulturelle samspill og muligheter fremover.

Undertegnede håper både Obos og Bærum kommune viderefører politikken med kultur som en viktig faktor for å skape et godt bomiljø for alle aldre.

Men dette er ikke nok – i dag må barn og ungdommene ut fra Fornebu i den verste rushtrafikken for å delta på kulturskolen og andre aktiviteter som det mangler lokaler til på Fornebu.

Dessverre er det fortsatt ikke satt av en krone til bygging av kirke-/kultur-/bibliotekbygg på Fornebu. Også her er det rom for å tenke nytt. Hva med å se på bibliografen på Bagsværd ved København – et unikt og fremtidsrettet kulturtilbud?

De tre ovenstående ideene vil øke behovet for regulær fergetrafikk mellom Nesodden, Bygdøy (alle museene), Lysaker, Aker Brygge, Vollen (Kystkultursenteret) og Sjøflyhavna.

Et slikt transporttilbud vil være relevant når det gjelder attraksjoner for turister, pendlertrafikk og fastboende. Både Ruter og fylkesordføreren er klare på at fergen fra Aker Brygge til Fornebu vil opphøre (2021?) når metroen åpner.

Med en mer helhetlig tenkning, så er det kanskje ikke riktig å legge ned båttilbudet.
Ved å løfte fremtidsvisjonene for området videre så kan vi igjen imponere omverdenen med nye priser for byplanlegging og moderne miljøtenkning.

Kyststripen rundt Oslo er et unikt område som må sees i en større sammenheng og som kan ta SmartCity-tankegangen videre med et unikt og miljøvennlig elfergesystem.

Therese Sørlie,
Camilla Rossaak og
Frank Roland,
Fornebulandet vel

2 Replies to “Noe mer på Fornebu?

 1. Jeg håper også at alt innenfor Forneburingen kan bevares slik det er,med flytårnet og utvidelse av Nansen parken.
  Ettersom vi blir flere og flere som bor her,trenger vi større grøntområder vi kan benytte!

  • Deler av gamle Fornebu inkl. Flytårnet er fredet, men som vel og beboere må vi påvirke hva vi ønsker å ha på dette området. Rådmannen skriver følgende i sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2015-18: «Utbyggingen og befolkningsutviklingen på Fornebu tydeliggjør behovet for møteplasser for ulike aldersgrupper. I samarbeid med aktører i Gamle Fornebu kultursenter utvikles kunsthallen i den gamle brannstasjonen til kultursenter for visuell kunst, museer og kreative kulturnæringer.»

   Utvidelse av Nansenparkene eller de andre grøntområdene sitter nok svært langt inne. Alle de ubebygde områdene på Fornebu er nå regulert inn i Kommunedelplan 2 og er eid av private utbyggerinteresser. Det ligger en reell konflikt i saken som nå foreslås av kommunen om økning av boligantallet på Fornebu fra dagens plan (KDP2) på 6300 boliger og inntil 10000 boliger som kommunen nå skisserer i Kommuneplanens arealdel 2015 – 2030. Denne planen legger opp til en kraftig fortetting på de ubebygde områdene (mest v/ Fornebubanens stasjoner) og dessverre ingen økning av grøntområdene.

   Vellet trenger flere engasjerte medlemmer som bistår i at overstående til slutt ender opp med en Fornebubane og et fantastisk bomiljø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.