Mobile fartsmålere utplassert ved Storøya skole

3 mai

Bærum kommune har etter anmodning fra samferdselsgruppen i Fornebulandet Vel og FAU ved Storøya skole utplassert mobile lystavler som skal måle bilenes fart på Forneburingen ved Storøya skole.

Tavlene vil vise fart mellom 18 og 50 km/t og blinker rødt når man kjører fortere enn 41 km/t. Tavlene blir stående frem til sommerferien og vil forhåpentligvis få folk til å slakke på gassen. Ambisjonen er å få på plass permanente fartsreduserende tiltak, men dette krever forarbeid i form av trafikktelling og fartsmålinger fra kommunens side. Dette er uansett et skritt i riktig retning for en tryggere skolevei og vi er glade for at kommunen viser velvilje til å imøtekomme våre forslag.

Fornebu er et fantastisk område og et oppvekstparadis med flotte områder for lek og rekreasjon. Det har hele tiden vært et mål å redusere bruken av privatbil på Fornebu og dette skulle kompenseres med et godt utbygd kollektivtilbud. T-baneløsningen ligger som vi vet fortsatt et stykke frem i tid og et økende trafikktrykk fra stadig flere beboere, næringsliv, anleggstrafikk, konsertdeltagere og folk som søker til område for trening og rekreasjon gir flere utfordringer både med tanke på trafikkavvikling og parkering. Dette er belyst i et uttall saker i media siste år.

Samferdselsgruppa i Fornebulandet vel jobber for at vi skal få til så gode løsninger som mulig for alle. I tillegg til trafikkavvikling og kollektivløsninger har vi et særlig fokus på trygg skolevei og bilfrie områder for lek. Fornebulandet vel er opptatt av å ha en god dialog med kommunen for å se på mulige løsningsforslag for samferdselsutfordringene vi har på Fornebu. Dette har nå resultert i at mobile fartsmålere er plassert på to steder langs Forneburingen ved Storøya kunstgress.

Om du har innspill eller vil bidra i samferdselsgruppen er det bare å ta kontakt.

One Reply to “Mobile fartsmålere utplassert ved Storøya skole”

  1. Vi har hatt glede av disse fartsmålerne i noen måneder og ser at farten ble adskillig lavere i den tiden de var i bruk. Nå er de flyttet og vi er tilbake der vi startet.
    Målsetting er permanent oppsatte målere!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.