Medlemskap

Fornebulandet Vel er Norges største velforening med mer enn 2 300 medlemmer!

Velområdet omfatter hele den gamle flyplassen (Fornebuporten, Hagebyen, Oksenøya, deler av Rolfsbukta, Koksa, Storøya og Hundsund).

Siden bebyggelsen på Fornebulandet kun består av sameier, med felles infrastruktur og interesser, så har vellet utelukkende valgt å tilby kollektivt medlemskap til sameiene / huseierforeningene. Via sameiene / huseierforeningene er den enkelte beboer medlem.

Medlemskap koster kr. 70,- boligseksjon/år.

Styret i Fornebulandet ser det som naturlig at alle sameiene på Fornebu er kollektive medlemmer, slik at vi sammen kan oppnå vår visjon.

Leder av Vellet på befaring med kommunestyret på Fornebu
Vellet på befaring med kommunestyret

Medlemmer pr. 1. januar 2022:

 1. Boligsameiet Fornebuporten 1
 2. Eierseksjonssameiet Hagebyen 1
 3. Eierseksjonssameiet Hagebyen 2
 4. Fornebu Hageby Tun 1
 5. Fornebu Panorama Sameie 2
 6. Hundsund 1 Boligsameie
 7. Hundsund 2 Boligsameie
 8. Hundsund 3 Sameie
 9. Hundsund 4 Sameie
 10. Hundsund 5 Boligsameie
 11. Hundsund 6 Boligsameie
 12. Hundsund 7 Boligsameie
 13. Hundsund 8 Boligsameie
 14. Hundsund 9 Boligsameie
 15. Hundsund 10 Boligsameie
 16. Piloten Sameie
 17. Rolfsbuktveien 12-20 Sameie
 18. Sameiet Koksabukta
 19. Storøya B 2-2 Sameie
 20. Svaletunet Boligsameie
 21. Terne Tun 1 Boligsameie
 22. Terne Tun 2 Boligsameie
 23. Terne Tun 3 Boligsameie
 24. Lerketunet Boligsameie
 25. Hegretunet Boligsameie
 26. Lomvi tun 1 Boligsameie
 27. Lomvi Tun 2 Boligsameie
 28. Vipetunet Boligsameie
 29. Erletunet Boligsameie
 30. Finketunet Boligsameie
 31. Marina I/II/III Boligsameie
 32. Oksenøya 1 Sameie
 33. Oksenøya 2 Sameie
 34. Oksenøya 4 – 6 Sameie
 35. Snipetunet Boligsameie
 36. Falketunet Sameie

Ikke medlemmer:

 1. Alleen 1 og 3 Boligsameie
 2. Alleen 5 og 7 Boligsameie
 3. Bølgen Boligsameie
 4. Pollen I + II Boligsameie
 5. Store Kanal Boligsameie
 6. Tangen I + II +III Boligsameie
 7. Boligsameiet Fornebuporten 2
 8. Snipetunet Boligsameie
 9. Fornebu Panorama Sameie 1
 10. Rolfsbukta terrasse
 11. Oksenøya 3 Sameie