Leserinnlegg i Budstikka i dag – Feilmeldinger på Fornebu og Bærum kommune

11 des

Fornebulandet består av et konglomerat av eiere/forvaltere som OBOS, KLP, Koksa Eiendom, Fornebu Driftsforening, Telenor, Technopolis, Aker, mange huseierforeninger, Statens Naturforvaltning, Bærum kommune med flere.
Å melde en mangel eller feil er ofte en spennende prosess. De fleste gir raskt opp på grunn av de mange ulike feilmeldingsprosessene og eierforholdene.
Vi som har flyttet hit, er opptatt av god forvaltning av området og ønsker at området skal fremstå som et godt sted å arbeide og bo. Videre at de som besøker området skal få et godt inntrykk.

Som styremedlem i Fornebulandet vel og styreleder for et sameie på Hundsund har jeg de tre siste årene vært involvert i mer enn 200 klager på manglende veilys, hull i veier og stier, feil på vannfontener, dammer og lekeplasser, manglende søppelkasser, manglende opprydding etter flyplassen, hærverk med mer.
97 av disse har vært feilmeldt via FiksGataMi, som oftest med en god løsning innen rimelig tid.

FIKSGATAMI: – Jeg utfordrer Bærum til å ta initiativ til at kommunen selv og de største aktørene på Fornebu tar i bruk FiksGataMi, skriver innsender.
FIKSGATAMI: – Jeg utfordrer Bærum til å ta initiativ til at kommunen selv og de største aktørene på Fornebu tar i bruk FiksGataMi, skriver innsender.

Tidlig tok jeg i bruk den geniale appen FiksGataMi utviklet gratis av foreningen NUUG. Organisasjonen mySociety i England har drevet og utviklet nettstedet FixMyStreet siden 2007. Programvaren FiksGataMi/ FixMyStreet baseres i dag på samme programvare og utvikling foregår som et samarbeid mellom NUUG i Norge og MySociety i England.

FiksGataMi er i så måte et internasjonalt prosjekt. Basis for FiksGataMi er at alle offentlige etater i Norge er underlagt forvaltningsloven, som i korte trekk sier at de plikter å svare på skriftlige henvendelser og sende disse videre (og gi beskjed til innsender om at dette er gjort), hvis de mener den er feilsendt. Etater kan ikke nekte å ta imot skriftlige henvendelser basert på hvilken programvareløsning innsender har brukt.

Henvendelser lagt inn i FiksGataMi sendes inn til aktuell offentlig instans (kommune/fylke/vegvesen) på e-post og er å anse som en skriftlig henvendelse.
Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare og Departementenes Servicesenter bidrar med finansiering av prosjektet.

For et par år siden snakket jeg med en leder i Bærum kommune om hvorfor de ikke kunne bruke FiksGataMi for veilys. Svaret var at de ønsket å lage en enda bedre tjeneste og at den skulle lanseres i løpet av noen få uker.Fortsatt er den ikke lansert, og et lite brukervennlig PC-basert kartsystem representerer dagens løsning, som etter min mening er svært lite brukervennlig.

Ifølge NUUG er det ikke noe i veien for at alle de større private aktørene på Fornebulandet og kommunen sammen tar i bruk FiksGataMi for å forenkle rapportering av feil og mangler i Bærum. Dette betyr følgende for innbyggerne i kommunen:

  • Du registrerer personlige data kun en gang.
  • Du kan feilmelde direkte via smarttelefon/GPS-signal når du ser problemet.
  • Du kan feilmelde med bilde (dokumentasjon).
  • Du slipper å tenke på hvem som har ansvarlig.

Hvorfor må Bærum kommune finne opp hjulet på nytt? Jeg utfordrer Bærum kommune til å ta initiativ til at kommunen selv og de største aktørene på Fornebu tar i bruk FiksGataMi for å sikre en enklere hverdag og forvaltning. Dette tiltaket må vel kalles SmartCity?

Frank Roland, Fornebulandet vel

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.