Kapasiteten sprengt

8 mai
Søppelkassene tar ikke unna behovet i finværet

Det flotte helgeværet med sol og varme medførte at folk strømmet ut langs strendene og grøntområdene. Dessverre fløt søppel ut over store deler av Fornebu grunnet manglende kapasitet på søppelkassene, samt at vi på Storøya dessverre så at søppelnedkastene i mange tilfeller ikke ble benyttet.

Vi vil vi henstille alle til å benytte søppelkasser og søppelnedkast i størst mulig grad. Fornebulandet Vel er i dialog med kommunen om saken om å øke kapasiteten eller å øke tømmefrekvensen. Vi har videre bedt kommunen om å spyle veiene rent for gåsemøkk før 17. mai!

Styret i Fornebulandet Vel
Park & nærmiljøutvalget v/ Odd Berner Malme

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.