Julestatus – Fornebulandet vel

18 des

Vellet er nå inne i sitt 3. år, Vi kan med stolthet konstatere at vi utgjør en positiv forskjell. Vi har blitt hørt og vi har oppnådd mange resultater på kort tid. «Et vel med et sterkt og konstruktivt engasjement» er tilbakemeldinger vi mottar fra ordfører,  administrasjonen og politikerne i kommunen og fylkeskommunen.

Det er videre inspirererende at mange som skal flytte hit, kontakter styret før de flytter og at de tilbyr sitt engasjement og bidrag til utviklingen av vårt område. Mange besitter en unik kompetanse og erfaring, noe som Vellet setter stor pris på å dra nytte av. Vi konstaterer at både utbyggere, politikerne og Bærum kommune lytter til våre synspunkter og at vi tas med på råd og informeres i en tidlig fase.

Selv skal jeg feire min 6. jul på Fornebu. Familien angrer ikke på flytting til Fornebu og familierådet har vedtatt at vi blir boende. Videre opplever jeg personlig at det er svært meningsfylt å jobbe for Vellets visjon «Vi står sammen om Fornebulandet». Ved å stå sammen oppnår vi mer, enn om hver enkelt  engasjerer seg på egenhånd. Et godt eksempel er innbyggerinitiativet og engasjementet rundt «Nei til nedleggelse av Fornebubåten». Denne saken ble lagt merke til av mange og siste ord er ikke sagt i den saken. Vi har stor tro på at en mer miljøvennlig fergeløsning på sikt vil bli en del av Fornebus fremtidige kollektivtilbud!

Vellet på befaring med kommunestyret

Styret i Vellet består av personer av begge kjønn, og en bred alders- og erfaringsbakgrunn. Vi dekker videre hele Fornebulandet (Rolfsbukta, Fornebuporten, Storøya, Koksa, Hundsund, Hagebyen og Fornebuporten). Bærum velforbund har bekreftet at vårt velområde omfatter hele området innenfor den gamle flyplassen (Kommunedelplan 2).

Vi har i år styrket samarbeidet med både Snarøen Vel, Gamle Fornebu Kultursenter og Lilløyplassen. Videre har en løpende dialog med utbyggerne og åpne medlemsmøter stått på agendaen.

Mange uttrykker savn av flere møteplasser, inkludert det planlagte kultur-/bibliotek-/kirkebygget. Vellet er opptatt av at det må finnes lokaler og tilbud på selve Fornebu. Tilbud på Fornebu gjør oss mer klimavennlige og tilbud som øker følelsen av tilhørighet og samhold.

Videre ønsker vi at Bærum kommune tar på alvor Klimapanelets innspill om at Fornebulandet i større grad må være et pilotområde for uttesting av nye miljø-, ressurs- og kreative løsninger. Idèer som har vært spilt inn av vellet har vært:

 • Elhurtigferge
 • Førerløse matebusser
 • Selvbetjent bibliotek
 • Utvidelse av bysykkelordningen
 • Kajakkdeling
 • Utbyggerne må tenke mer miljø-/fremtidsrettet

Antall arbeidsplasser på Fornebu har de siste to årene falt dramatisk. Over 30% av kontorlokalene står tomme. Det eneste positive med nedgangen, er at trafikken inn og ut av Fornebulandet har avtatt. På tross av nedgangen, selges boliger på Fornebu til stadig nye prisrekorder. Nye boliger i Rolfsbukta, Oksenøya, Storøya og «Rusegropa» har alle vært svært enkle å selge. Revisjonen av KDP vil gi et lite pusterom, før utbyggingen igjen vil ta seg opp i normalt Fornebutempo.

Fornebulandet Vel har i året som ebber ut nedlagt mange antall timer på et stort antall saker:

 • Faste dialogmøter med Rådmannen og øvrige deler av kommunens administrasjon
 • Høringer:
  • Kommuneplanens samfunnsdel 2017-35
  • Høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi
  • Høringsutkast kommuneplanens samfunnsdel
  • Trafikksikkerhetsplan for Bærum 2016-2019
 • Deltakelse på «Vårt Fornebu» 12. mai
 • Deltakelse på Fornebudagen 28. mai
 • Innbyggerinitiativet «Nei til nedleggelse av Fornebubåten»
  • Samarbeid med SmartCity Bærum
  • Samarbeid med bedriftene på Fornebu og Fornebu S
  • Møter med Norled
  • Møter med ordføreren
  • Møter med kommune- og fylkespolitikere
  • Møte med Akershus Fylkeskommune
  • Møte med nabo-ordfører
  • Intervjuer med NRK TV/radio
 • Arbeidsgruppen «Fornebu Aktivitetspark» er etablert (attraktiv treningspark for alle v/ Nansenparken)
 • Interimsstyret «Fornebu Fiberlag» er nedsatt (TV-/fiberavtalesamarbeid sameiene mellom)
 • Møter med nærmiljøkoordinator for Fornebu
 • Arbeidsgruppen «Fornebu kajakkdeling» er etablert (deling etter bysykkelprinsippet)
 • Ruter & kollektivproblematikk
 • Møter med Fornebu Driftforening (kajakkdeling og aktivitetspark)
 • Steinknuseverket
 • Leserinnlegg og debatter i Budstikka
 • Guiding av politikere og foreninger rundt på Fornebulandet
 • Trafikkproblematikk (bl.a.  mht Telenor Arena-arrangementer, Storøya..)
 • Renovasjonsplan på Fornebu (miljøstasjoner, søppelkasser og tømmefrekvenser)
 • Oppfølging av mangler og feil mot kommunen og grunneiere
 • Åpne medlemsmøter med bl.a. foredrag av Huseierforeningen og Elbilforeningen
 • Møter med nye sameier med deling av erfaringer, bistand og råd
 • Deltakelse i arbeidsgrupper og workshops
 • Pådriver rundt bysykkelordningen
 • Frivilligsentral på Fornebu
 • Gåseproblematikk

En hovedsak i Vellets arbeid fremover vil være å videreformidle innbyggernes synspunkter og behov, når Fornebulandet høyst sannsynlig ser ut til å få en mer bymessig karakter. Vedtak om dette vil bli tatt i løpet av 2017. Mange uttaler at det er langt viktigere at Vellet vektlegger hva som legges mellom kvartalsstrukturene med møteplasser, sosial infrastruktur, idretts- og kulturtilbud, enn å stå det opprinnelige boligtallet vedtatt i KDP2.

Sparebankstiftelsen DNB bevilget overraskende og svært gledelig i desember at de støtter vårt initativ til en aktivitetspark i Nansenparken med kr. 500 000,-. OBOS la til kr. 100 000 og både KLP/Fornebu S og Selvaag bekrefter at de vil støtte tiltaket økonomisk. At næringslivet bidrar på denne måten, setter vi stor pris på, da dette er helt nødvendig for å etablere slike tiltak!  Vi håper at de andre større bedriftene på Fornebu benytter anledningen til å støtte tilsvarende positive tiltak som er til glede både for ansatte, besøkende og beboere.

Fremover må de trafikkale utfordringene løses for at utbyggingen ikke skal stoppe opp. Fornebubanen sammen med en elhurtigferge må på plass! Et åpent  og uavklart spørsmål er hvor hovedkonsentrasjonen av nybyggingen og fortettingen skal gjøres. Blir vinneren Selvaag med sitt nyervervede Koksa-område eller OBOS med sitt areal mellom Fornebu S og Flytårnet?

Trafikkproblematikk i forbindelse med massedeponering fra Fornebubanen og de øvrige utbyggingsområdene er uavklart. Blir deponiet en stor, ny øy utenfor Lagmannsodden? Hvilken veitrasè skal trailer på trailer over flere år benytte for å dumpe massene?

Nyttårsønsket fra Fornebulandet Vel er at alle sameiene på Fornebulandet blir aktive og betalende medlemmer. På nyåret vil vi kalle inn styrene og styrelederne i alle sameiene til et åpent møte for å diskutere hvordan vi best kan ivareta innbyggernes interesser fremover.  Dagens vedtekter i sameier, huseierforeninger og Fornebu Driftsforening er ikke satt opp for å håndtere innbyggernes totalbehov. Vellet utfyller på en god måte denne mangelen.

Følgende sameier har tegnet seg som kollektive medlemmer i Fornebulandet Vel (17.12.2016):

 • Hundsund 1 Boligsameie
 • Hundsund 2 Sameie
 • Hundsund 3 Sameie
 • Hundsund 4 Sameie
 • Hundsund 5 Boligsameie
 • Hundsund 6 Sameie
 • Hundsund 7 Boligsameie
 • Hundsund 8 Boligsameie
 • Hundsund 9 Boligsameie
 • Piloten Sameie
 • Koksabukta sameie
 • Eierseksjonssameiet Hagebyen 1
 • Eierseksjonssameiet Hagebyen 2
 • Svaletunet Boligsameie
 • Terne Tun 1 Boligsameie
 • Fornebu Panorama Sameie 1
 • Fornebu Panorama Sameie 2

På vegne av styret i Fornebulandet Vel ønsker jeg alle som har planer om å flytte til Fornebu eller som allerede bor her en riktig god og fredelig julehøytid! Vi ser frem til et spennende 2017 med nye saker som skal finne nye løsninger basert på et tett og konstruktivt samarbeid!

Julehilsen fra leder i Fornebulandet Vel , Frank Roland

2 Replies to “Julestatus – Fornebulandet vel

 1. Med fare for å miste objektivitet – så er sannelig lista med inititiav for et samstemt, fremtidsrettet og fremover lent Fornebu land imponerende Frank! God jul og godt nytt engasjert år til deg og dine!

  Terje

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.