Feil- og tilbakemeldinger

Det kan være litt vanskelig å finne ut hvor og til hvem en skal melde feil og mangler på Fornebu. I utgangspunktet er det grunneier som har ansvar for egen grunn med hensyn til søppel, veillys og veivedlikehold.

Sameiene har ansvar for eget areal. Kontakt ditt styre ved feil / mangler.

Huseierforeningene har ofte ansvar for noen grøntområder og stier / veier gjennom eget areal. Feil meldes via sameiet eller direkte til huseierforeningen.

Bærum kommune har ansvar for hovedveiene, samt de sentrale gang- og sykkelstiene på Fornebu, samt gang-/sykkelstiene gjennom Nansenparken. Samt drift av Storøya. Her kan du melde feil og laste ned en app for feilmeldinger: Bærum kommune

Fornebu Driftsforening har ansvar for Nansenparken, Nansenparkens armer og grøntområdene ved Koksabukta og mellom Koksabukta boligsameie og Hundsund. Feil kan meldes på Nansenparkens egen hjemmside: https://www.nansenparken.no/

Rundt Technolpolis, Telenor og Equinor er det grunneierne som har ansvaret.

Snarøyveien (Fylkesveg 166) er en fylkesvei. Feil meldes til: Viken Fylkeskommune

Søppelkassene tar ikke unna behovet i finværet

Fornebulandet anbefaler beboere i størst mulig grad å melde feil direkte til den respektive grunneier. Vellet har gjevnlige møter med Bærum kommune og grunneierne rundt forhold som over tid ikke er bra nok. Typiske gjengangere har vært tømming av søppelkasser, parkering på fine sommerdager, manglende veilys og veivedlikehold. Det jobbes med å bytte ut gatebelysningen på Fornebu til smart led-belysning som selv melder feil. Dette er planlagt gjennomført innen 2025.