Folkemøte på Fornebu 12. mai

30 apr

Fornebulandet Vel og Bærum kommune inviterer til folkemøte tirsdag 12. mai 19.30-21.00 på Scandic Hotel, Fornebu. 

Bærum kommune nedsatte i fjor en planrådsgruppe som ble presentert på Planseminaret om Fornebu 13. oktober 2014. Gruppen har vært ledet av arkitekt Harald Martin Gjøvaag og hadde som oppgave å gi kommunal direktøren og politikerne planfaglige råd om den videre utbyggingen på Fornebu. Gruppen leverte sin rapport mandag 16. mars. Folkemøtet er et ledd i høringen om den videre utbyggingen med bakgrunn i denne rapporten.

Rapporten vil inngå som et av flere grunnlag for rådmannens innstilling når det skal fremmes politisk sak om Fornebu-utbyggingen mot slutten av året. Derfor er det av interesse å få inn andre synspunkter utover det som rapporten omtaler.

Noen sentrale problemstillinger for den videre utvikling av Fornebu er følgende:
• Bykvalitet og fortetting
• Variasjonsbredde i boligtyper og størrelse
• Konsentrert fortetting ved T-banestasjonene
• Vurdere behovet for revidert KDP eller ny plan

Påmelding til lisa.bang@baerum.kommune.no innen 11. mai.

Lenker til artikler og informasjon om utbyggingen på Fornebu:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.