Kjenner du til Fornebus spesielle forvaltningsmodell?

24 apr
forvaltning1
Fornebulandet har en unik forvaltningsmodell

Ferdig utbygd vil Fornebulandet utgjøre nær 100 sameier og 18 huseierforeninger / fellessameier. Alle disse vil ligge innenfor det gamle flyplassområdet / områdene som dekkes av Bærum kommunes kommunedelplan 2 (KDP2). Området vil få minimum 20 000 innbyggere og mer enn 25 000 arbeidsplasser.

Ikke bare er størrelsen på utbyggingen av området unik, men også forvaltningsmodellen. I motsetning til våre 3 nabovel (Snarøen Vel, Langodden Vel og Foreningen til Fornebos Vel hvor etablerte eneboliger utgjør velområdene), så har Fornebulandet i tillegg store bedrifter/næringsbygg på området og kun ny blokkbebyggelse. Spesielt er det også at vi alle har et felles forvaltningsansvar for fellesområdene og at ansvaret ikke ligger under kommunen.

Forvaltningsmodellen forplikter alle sameiene til å betale for drift og vedlikehold av:

 • Fornebu felles med Nansen- og Koksaparken, stranda ved Koksabukta

  forvaltning3
  Store fellesområder driftes av beboerne
 • Tekniske innretninger og utstyr
 • Grøntarealer/beplantning/Sommerfugldammen
 • Veier, belysning, kabelanlegg, ledningsanlegg, lekeplasser, møteplasser
 • Dammen ved festplassen med kanaler og overvannsløsninger

Sammenlignet med våre nabovel så har Fornebu Driftsforening ansvar for oppgaver som normalt ligger under kommunen og som betales over skatteseddelen og/eller velforeningene. Hver leilighet på Fornebulandet betalte kr. 506,- kr.  i 2014 for drift av disse fellesområdene. I tillegg betaler mange et litt høyere beløp til den respektives huseierforening.

Mange store grunneiere og aktører som Obos, KLP, Koksa Eiendom, Telenor, Aker og Bærum kommune er involvert på Fornebu. Området er og blir en byggeplass i enda 20 – 30 år fremover. Organiseringen av felles forvaltning av fellesområdene er unikt og kompleks.

Beboerne innenfor Fornebulandet vels grenser vil ha et felles behov for å påvirke utbygging, Bærum kommunes reguleringer, kollektivtilbud, sosial infrastruktur, offentlige tilbud, kulturtilbud og grunneiernes prioriteringer fremover. Med andre ord har beboerne på Fornebulandet store felles utfordringer, som nok er annerledes enn det villaområdene i nabovellene har.

forvaltning4
Fornebulandet vel ser store muligheter ved tett samarbeid med de ulike forvatningsnivåene på Fornebu

De ulike forvaltningsnivåene og ansvar på Fornebu:

 1. Sameier og fellessameier
 2. Huseierforeninger
 3. Fornebu Driftsforening

Sameiene og fellessameiene: Har ansvar for forvaltning av egne områder og leiligheter.

Huseierforeningene: De mindre sameiene organiseres i Huseierforeninger. Eksempler på disse er Storøya, Hundsund og Rolfsbukta. I hver huseierforening er det typisk rundt 10 sameier. De aller største sameiene (fellesarealsameier) inngår ikke i huseierforeninger og styrelederne herfra er automatiske deltakere på Fornebu Driftforenings årsmøte. Eksempler på fellessameier er Koksabukta og Piloten sameie. Styrene i det enkelte sameierstyret utgjør årsmøtet i huseierforeningen. Inntil utbyggingen innenfor hver huseierforening er ferdigstilt, skal representanter for utbygger (Obos) utgjøre to av medlemmene i styret og hvorav en skal være styreleder. Huseierforeningenes leder deltar på Fornebu Driftsforenings årsmøte.

Fornebu Driftsforening: Styreleder i den enkelte huseierforening/fellesarealsameie utgjør årsmøtet. Fornebu Boligspar AS (Obos) har i tillegg rett til å utpeke 1 styremedlem. Inntil Fornebu er ferdig utbygd skal en representant for Fornebu Boligspar AS (Obos) være styrets leder og Rolfsbukta AS (Obos) skal ha en av de gjenværende styreplassene.

Fornebulandet vel vil samarbeide med de ulike forvaltningsnivåene, øvrige grunneiere, nabovellene og Bærum kommune, slik at området kan brukes til vårt felles beste. Videre ønsker vi at området videreutvikles og at høy kvalitet på grøntarealer og anlegg ivaretas. Om Fornebubeboerne og bedriftene legger litt mer i felleskassen, kan vi enkelt få til pavilliongen ved Nansendammen, nytt fugletittertårn, Tuftepark og mye mer!

Hvem vet, kanskje en gang i fremtiden vil vel, drifts- og huseierforeningene være tettere integrert eller slått sammen på et vis. Det bør være store felles interesser i å få til en felles forvaltningsmodell som kanskje er enklere enn den vi ser idag?

Frank Roland, styremedlem Fornebulandet vel

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.