Bærum kommunes vedtak om planprogram for Fornebu – revisjon av KDP 2

19 feb

Planprogrammet for Fornebu – revisjon av kommundelplan 2, ble vedtatt av Formannskapet på møtet 29.november 2016. Mange av punktene innholder tilbakespill fra flere offentlige instanser (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Direktoratet for mineralforvaltning om massehåndteringen her, Fiskeridirektoratet om marine verdier).

F. eks omtales kvalitet på utearalene med økt fortetting, massetransport, om etablering av øy i Lysakerfjorden, belastningen på grøntområder med økt fortetting og tilgjengelig via Fornebubanen.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelsen til flere sameier, flere enkeltpersoner husierforeninger og Fonrbulandet vel kan du lese her: https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2016209296&dokid=3324218&versjon=12&variant=A&

Komplett pakke med sakspapirer og protokoll fra møtet kan leses og lastes ned her: https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=2490&

FrankR, 19/2-2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.