Årsmøte Fornebulandet vel

22 apr

FT

 

 

 

 

 

Fornebulandet vel ønsker velkommen til årsmøte den 21. mai kl 20 på Storøya Skole.

Fornebulandet Vel innkaller herved til årsmøte. Vi har nå eksistert i 1 år som velforening, og takket være ivrige aktive har vi fått til mye på kort tid.

Agenda er
– Godkjennelse av innkalling og dagsorden
– Styrets beretning
– Regnskap
– Årsbudsjett
– Innkomne forslag
– Valg av
– Leder
– Styremedlemmer
– Varamedlemmer
– 1 revisor for 1 år
– Valgkomite med 3 medlemmer for 1 år
– Eventuelle andre komiteer

Innkommende saker må være tilsendt styret@fbuvel.no senest 2 uker før årsmøtet.

Har du lyst til å sitte i styret send mail til espen.sjovoll@gmail.com

Velkommen

Mvh.
Frode Bostadløkken
leder for Fornebulandet Vel

tlf: 95227808

forrige årsmøte

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.