Nyttig informasjon om Fornebu-utbyggingen

30 jan

Bærum kommune Bærum kommune er reguleringsmyndighet på Fornebu. Kommunestyret i Bærum vedtok Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) 27. mars 2019. Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) deler de ulike områdene opp i «Byen», «Parken» og «Landet». Her kan du følge med … Read More »

Den unike forvaltningsstrukturen på Fornebu

29 jan

Fornebu har en unik forvaltningsstruktur. Forvaltning og ansvar for fellesområdene er lagt til 3 ulike nivåer, i tillegg til at kommunen har ansvaret for skole- og flere barnehageområder, gang-/sykkelstier i Nansenparken, Tårnet og Storøya. SameieneSameiene er laveste forvaltningsnivå og har … Read More »