Utbygging og trafikk på Fornebu

13 apr

Økt arealbruk skal gi mindre miljøbelastninger. I Miljøverndepartementets veileder «Fortetting med kvalitet» advares det mot at fortetting kan gi uheldige trafikk- og miljøbelastninger. Statens vegvesens krav til at 2.500 boliger og 15.000 arbeidsplasser (nå 20.000) var maksimal utbygging i kommunedelplan … Read More »