Informasjonsmøte om område B.9.6

13 jun

OBOS Fornebu skal bygge ca. 370 nye boliger i område B.9.6. Link til planen: https://tinyurl.com/y654pmte Oppstart planlegges våren 2020. Informasjon om prosjektet avholdes på PUNKT FORNEBU https://www.punktfornebu.com/ (Forneburingen 200) 18.06.19 kl. 17:00 Det vil være mulighet til å komme med … Read More »

Fornebupiloten og Fornebulandet vels merknader til Fornebu 2035 – Strategi for utvikling av fornebusamfunnet.

24 jun

Bærum kommune Postboks 700, 1305 SANDVIKA post@baerum.kommune.no Deres arkivsak: 17/4317 Fornebupiloten og Fornebulandet vels merknader til Fornebu 2035 – Strategi for utvikling av fornebusamfunnet. Viser til Bærum kommunes høringsutkast mottatt 19.04.2018 til Fornebu 2035 – Strategi for utvikling av fornebusamfunnet, deres … Read More »

Kapasiteten sprengt

8 mai

Det flotte helgeværet med sol og varme medførte at folk strømmet ut langs strendene og grøntområdene. Dessverre fløt søppel ut over store deler av Fornebu grunnet manglende kapasitet på søppelkassene, samt at vi på Storøya dessverre så at søppelnedkastene i … Read More »