Vellets årsmøte finner sted onsdag 18. mai 2022 kl. 19:30 i Fornebupilotens lokaler på Fornebu S (inngang fra torget, til høyre for Mayas).

De fleste sameiene er kollektive medlemmer i Vellet og derfor er du mest sannsynlig allerede medlem (du kan se komplett medlemsoversikt i årsrapporten)!

Vi ser frem til å se geg på årsmøtet for gjennomgang av viktige nærmiljøsaker og aktiviteter, samt valg.

Årsrapport for Fornebulandet Vel kan du laste ned / lese her:

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

Søknader om støtte

Vellet har mottatt 2 søknader til årsmøtet om økonomisk støtte. Styret i Vellet innstiller på følgende:

Søknad fra Oksenøya skole

Styret anbefaler årsmøte å innvilge 100.000 kr til dette formålet forutsatt fornuftig profilering av vellet.

Søknad til Safari Fornebu

Styret anbefaler årsmøte å innvilge 50.000 kr til dette formålet forutsatt fornuftig profilering av vellet.

Nyttig informasjon om Fornebu-utbyggingen

30 jan

Bærum kommune Bærum kommune er reguleringsmyndighet på Fornebu. Kommunestyret i Bærum vedtok Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) 27. mars 2019. Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) deler de ulike områdene opp i «Byen», «Parken» og «Landet». Her kan du følge med … Read More »

Den unike forvaltningsstrukturen på Fornebu

29 jan

Fornebu har en unik forvaltningsstruktur. Forvaltning og ansvar for fellesområdene er lagt til 3 ulike nivåer, i tillegg til at kommunen har ansvaret for skole- og flere barnehageområder, gang-/sykkelstier i Nansenparken, Tårnet og Storøya. SameieneSameiene er laveste forvaltningsnivå og har … Read More »

Bryr du deg om Fornebulandet?

21 mai

Fornebulandet Vel har gjennomført sitt årsmøte og styret består nå av følgende personer fra hele Fornebulandet: Frank Roland, styreleder (Hundsund) Jørgen Aarøe, styremedlem (Koksa) Reidar Karlsen, styremedlem (Storøya)  Arild Engebretsen, styremedlem (Storøya) Odd Berner Malme, styremedlem (Rolfsbukta) Marthe Røgeberg, styremedlem … Read More »