Medlemskap

Fornebulandets Vels område omfatter hele den gamle flyplassen på Fornebu (Fornebuporten, Hagebyen, Oksenøya, deler av Rolfsbukta, Koksa, Storøya og Hundsund).

Siden bebyggelsen på Fornebulandet kun består av sameier, med felles infrastruktur og interesser, så har vellet utelukkende valgt å tilby kollektivt medlemskap til sameiene / huseierforeningene. Via sameiene / huseierforeningene er den enkelte beboer medlem.

Medlemskap koster kr. 70,- boligseksjon/år.

Styret i Fornebulandet ser det som naturlig at alle sameiene på Fornebu er kollektive medlemmer, slik at vi sammen kan oppnå vår visjon.

Leder av Vellet på befaring med kommunestyret på Fornebu
Vellet på befaring med kommunestyret

Medlemmer pr. 26. september 2019:

 1. Boligsameiet Fornebuporten 1
 2. Eierseksjonssameiet Hagebyen 1
 3. Eierseksjonssameiet Hagebyen 2
 4. Fornebu Hageby Tun 1
 5. Fornebu Panorama Sameie 2
 6. Hundsund 1 Boligsameie
 7. Hundsund 2 Boligsameie
 8. Hundsund 3 Sameie
 9. Hundsund 4 Sameie
 10. Hundsund 5 Boligsameie
 11. Hundsund 6 Boligsameie
 12. Hundsund 7 Boligsameie
 13. Hundsund 8 Boligsameie
 14. Hundsund 9 Boligsameie
 15. Hundsund 10 Boligsameie
 16. Piloten Sameie
 17. Rolfsbuktveien 12-20 Sameie
 18. Sameiet Koksabukta
 19. Storøya B 2-2 Sameie
 20. Svaletunet Boligsameie
 21. Terne Tun 1 Boligsameie
 22. Terne Tun 2 Boligsameie
 23. Terne Tun 3 Boligsameie
 24. Lerketunet Boligsameie
 25. Hegretunet Boligsameie
 26. Lomvi Tun 2 Boligsameie
 27. Vipetunet Boligsameie
 28. Erletunet Boligsameie
 29. Finketunet Boligsameie
 30. Marina I/II/III Boligsameie
 31. Oksenøya 1 Sameie

Ikke medlemmer:

 1. Alleen 1 og 3 Boligsameie
 2. Alleen 5 og 7 Boligsameie
 3. Bølgen Boligsameie
 4. Lomvi tun 1 Boligsameie
 5. Pollen I + II Boligsameie
 6. Store Kanal Boligsameie
 7. Tangen I + II +III Boligsameie
 8. Boligsameiet Fornebuporten 2
 9. Snipetunet Boligsameie
 10. Fornebu Panorama Sameie 1