Medlemskap

Fornebulandets Vels område omfatter hele den gamle flyplassen på Fornebu, definert som Kommunedelplan 2 av Bærum kommune (Fornebuporten, Hagebyen, Oksenøya, deler av Rolfsbukta, Koksa, Storøya og Hundsund).

Siden bebyggelsen på Fornebulandet kun består av sameier, med felles infrastruktur og interesser, så har vellet utelukkende valgt å tilby kollektivt medlemskap til sameiene / huseierforeningene.  Via sameiene / huseierforeningene er den enkelte beboer medlem.

Medlemskap koster kr. 70,- boligseksjon/år.

Styret i Fornebulandet ser det som naturlig at alle sameiene på Fornebu er kollektive medlemmer, slik at vi sammen kan oppnå vår visjon.

Leder av Vellet på befaring med kommunestyret på Fornebu
Vellet på befaring med kommunestyret

Medlemmer pr. 8. juni 2017:

 1. Boligsameiet Fornebuporten 1
 2. Eierseksjonssameiet Hagebyen 1
 3. Eierseksjonssameiet Hagebyen 2
 4. Fornebu Hageby Tun 1
 5. Fornebu Panorama Sameie 1
 6. Fornebu Panorama Sameie 2
 7. Hundsund 1 Boligsameie
 8. Hundsund 2 Boligsameie
 9. Hundsund 3 Sameie
 10. Hundsund 4 Sameie
 11. Hundsund 5 Boligsameie
 12. Hundsund 6 Boligsameie
 13. Hundsund 8 Boligsameie
 14. Hundsund 9 Boligsameie
 15. Hundsund 10 Boligsameie
 16. Piloten Sameie
 17. Rolfsbuktveien 12-20 Sameie
 18. Sameiet Koksabukta
 19. Storøya B 2-2 Sameie
 20. Svaletunet Boligsameie
 21. Terne Tun 1 Boligsameie
 22. Terne Tun 2 Boligsameie
 23. Terne Tun 3 Boligsameie

Ikke medlemmer:

 1. Alleen 1 og 3 Boligsameie
 2. Alleen 5 og 7 Boligsameie
 3. Bølgen Boligsameie
 4. Hundsund 7 Boligsameie
 5. Lomvi tun 1 Boligsameie
 6. Marina I + II + III Boligsameie
 7. Pollen I + II Boligsameie
 8. Store Kanal Boligsameie
 9. Tangen I + II +III Boligsameie