Høringsinnspill til arealdelen «Høring – Kommunedelplan 3 Fornebu»

27 mai

Fornebulandet Vel har innenfor den korte høringsfristen jobbet effektivt med gjennomgangen av saken og utarbeidelse av en høringsuttalelse.

Tidlig besluttet Vellet seg for å samarbeide tett med andre organisasjoner og lag  

i nærområdet og enkeltpersoner med spesialkompetanse. Vi har lyttet til omfattende innspill fra disse (herunder flere av naturorganisasjonene) og tatt inn hele eller deler av deres innspill i vår uttalelse, der vi har funnet dette relevant.

Vi er ekstra glade for at vi fått med oss Snarøen Vel, Langodden Vel, Fornebulandet Menighet og Fornebupiloten til å samsignere en felles høringsuttalelse.

 

Rådmannens saksdokumenter har vært omfattende og på flere hundre sider. I tillegg til denne høringen som angår arealdelen, så er en ny og egen høring rundt Samfunnsdelen sendt ut separat, med høringsfrist 22. juni 2018.

Her kan du lese Vellets og noen av de øvrige organisasjoners høringsuttalelser:

 

Styret i Fornebulandet Vel

 

2 Replies to “Høringsinnspill til arealdelen «Høring – Kommunedelplan 3 Fornebu»

  1. Beboeraksjonen har mange gode innspill mht å tilrettelegge for at strandsonen blir tilgjengelig for allmennheten og for beboerne på Fornebulandet. Et akvarium vil som beboeraksjonen påpeker «stjele store arealer av strandsonen til nytte for turister».

    • Selvaags ide til Fjordbyen åpner for mange spennende, maritime muligheter i Rolfsbukta.Ideene er kun på et tidlig stadium og ikke spikret. Plasseringen av et akvarium ute i vannet der det er tenkt, tar ikke strandsonen fra noen. Kommunen har i sine planer påtenkt et seilsportanlegg i Rolfsbukta og her er det plass til mer. Det er mange forhold som må løses ved et akvarium. Trafikk er et. Å åpne Fornebu mot sjøen ved å få en miljøvennlig kommunikasjon til resten av nærområdet, er også noe som mange er positive til. Trafikken til Storøya i dag, viser at det ikke er ubegrenset med arealer i strandsonen, men slik Fjordbyen er presentert, så tar vel ikke denne ideen stranda fra noen? Mvh Frank

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *