Fornebu Fiberlags evaluering av HomeNets fiberløsning på Fornebu

12 des

Alle som har kjøpt ny leilighet på Fornebu har fått med seg på kjøpet en kollektiv TV-pakke med en gitt fiberhastighet og bindingstid. Den individuelle friheten var begrenset og sameiene var låst til den respektive kabelleverandøren og et kollektivt TV-/fiberabonnement valgt av utbygger.

Fornebulandet Vel nedsatte i 2016 prosjektgruppen «Fornebu Fiberlag». Fiberlaget innhentet tilbud fra eksisterende og nye tilbydere. Målet var å følge Forbrukerrådets råd om å utfordre kabelselskapenes monopol og terminere de kollektive TV-/fiberavtalene for å bedre imøtekomme de individuelle behovene til den enkelte sameier. Fiber skulle anskaffes kollektivt på sameiets regning og TV / TV-leverandør skulle være en valgfri opsjon.

Trender i TV-/fibermarkedet

Nær 500 sameiere har hittil hatt glede av at monopolet er brutt – et eget fibernett med markedets høyeste tilgjengelige hastighet (inntil 1Gb) er etablert. Fiberlaget har i samarbeid med kompetente ressurser tilrettelagt for nye, teknologiske muligheter og individuell valgfrihet og fleksibilitet.

Hvilke resultater kan vi vise til?

Før

 • Monopol: Kabelleverandør eide fibernettet og sameiet var låst til en leverandør
 • Samtlige måtte takke ja til kabelleverandørs kollektive fiber-/TV-pakker valgt av styret
 • Lange bindingstider (3 – 7 år) og leverandørs proprietære PVR-boks i et marked som endres svært rask
 • Høy pris for økt hastighet (40% av sameierne oppgraderte hastigheten til en høy pris)
 • Alle måtte betale NRK-lisens og en mange TV-programmer de ikke hadde behov for

Etter implementering av HomeNets løsning

 • Fri konkurranse: Det enkelte sameie eier fibernettet og kan derved fritt/enkelt konkurranseutsette fibertjenesten
 • Alle har maksimal fiberhastighet
 • Kun 12 måneders bindingstid for de som velger individuelle TV-abonnementer
 • Fellesutgiftene er redusert med rundt kr. 300,- /sameier/mnd (redusert felleskostnad øker prisen på leilighetene)
 • Valgfritt TV-valg og strømmeløsninger (Apple TV, Chromecast..)
 • Over 50 % av sameierne har valgt å ikke abonnere på TV (klarer seg med NRK/strømme-TV)
 • Du kan slippe NRK-lisens om du har mottaker uten tuner/eller når denne er plombert (kr. 2.976,- i 2018) *)
 • RiksTV-abonnementer kan se TV fire steder til én og samme abonnementspris: hjemme, på hytta, i båten eller der du er. Mange RiksTV-kunder har spart store summer på å kutte ut et eller flere abonnementer (et abonnement spart i 2018 gir 5.988,- lavere årskostnad).
 • I snitt har den enkelte sameier spart penger på den nye løsningen, og enkelte sameiere kan vise til en besparelse på mer enn 1.200,- kr. /mnd!

*) Utstyr uten en tuner er som hovedregel ikke en fjernsynsmottaker. Det vil for eksempel si en Apple TV, PC uten TV-kort, Chromecast, PC-skjermer og plombert utstyr.

Fornebu Fiberlag konkluderer:

 • Som alltid når det åpnes for konkurranse, så utløses mangfold, nye muligheter og bedre tjenester og produkter til rett pris
 • Sameierne og styrene er svært fornøyd med det nye tilbudet fra HomeNet
 • Ved å stå sammen i Fornebulandet Vel kan vi utnytte de mange flinke og kompetente menneskene for å sammen finne de beste løsningene

Fornebulandet Vel v/ Fornebulandet Fiberlag

Lars & Frank

2 Replies to “Fornebu Fiberlags evaluering av HomeNets fiberløsning på Fornebu

 1. Uheldig å evaluere seg selv – selv om egenvurderinger er nyttig. Troverdighet er nøkkelord for evalueringer. Mitt forslag er å kalle vurderingen noe annet – f.eks status for Fornebu fiberlag

  • Hei Pål, nå har ikke ditt sameie vært en del av prosjektet, så antar at du har begrenset kunnskap om de konkrete delprosjektene og samarbeidsformen underveis. 5 sameier har hittil gjennomført byttet, med svært gode tilbakemeldinger fra de respektive styrene! Det har videre vært tett utveksling av problemstillinger, kompetansedeling styrene mellom før, underveis og etter utrulling. Et sameie har kartlagt før/etter situasjon og leverandør har også kommet med bl.a. relevant statistikk på hvilke overraskende valg som er gjort. I tillegg har det enkelte sameie hatt en åpen dialog på sine respektive hjemmesider.

   Å bytte fiberleverandør er litt som å bytte strømleverandør, du har lys dagen etterpå også og glemmer fort navnet på leverandør når alt fungerer.

   Bytte av TV-leverandør er en annen skål, her er det mange ulike løsninger og personlige preferanser. Ikke minst forskjell i synet på f. eks. bytte av fjernkontroll (avhengig av om du er 25 eller 80) eller om TV er nødvendig i det hele tatt! Om alle hadde tatt i bruk denne løsningen v/ 1. gangs innflytting, så ville flere individuelle behov ha vært dekket. Jeg antar videre at det hadde vært flere negative kommentarer enn likes, om prosjektet hadde vært en fiasko. M.a.o vi står bak evalueringen og håper at alle sameiene på Fornebulandet får glede av mulighetene denne åpne teknologien gir på sikt. Mvh Frank

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *