Fornebu Fiberlags evaluering av HomeNets fiberløsning på Fornebu

12 des

Alle som har kjøpt ny leilighet på Fornebu har fått med seg på kjøpet en kollektiv TV-pakke med en gitt fiberhastighet og bindingstid. Den individuelle friheten var begrenset og sameiene var låst til den respektive kabelleverandøren og et kollektivt TV-/fiberabonnement valgt av utbygger.

Fornebulandet Vel nedsatte i 2016 prosjektgruppen «Fornebu Fiberlag». Fiberlaget innhentet tilbud fra eksisterende og nye tilbydere. Målet var å følge Forbrukerrådets råd om å utfordre kabelselskapenes monopol og terminere de kollektive TV-/fiberavtalene for å bedre imøtekomme de individuelle behovene til den enkelte sameier. Fiber skulle anskaffes kollektivt på sameiets regning og TV / TV-leverandør skulle være en valgfri opsjon.

Trender i TV-/fibermarkedet

Nær 500 sameiere har hittil hatt glede av at monopolet er brutt – et eget fibernett med markedets høyeste tilgjengelige hastighet (inntil 1Gb) er etablert. Fiberlaget har i samarbeid med kompetente ressurser tilrettelagt for nye, teknologiske muligheter og individuell valgfrihet og fleksibilitet.

Hvilke resultater kan vi vise til?

Før

 • Monopol: Kabelleverandør eide fibernettet og sameiet var låst til en leverandør
 • Samtlige måtte takke ja til kabelleverandørs kollektive fiber-/TV-pakker valgt av styret
 • Lange bindingstider (3 – 7 år) og leverandørs proprietære PVR-boks i et marked som endres svært rask
 • Høy pris for økt hastighet (40% av sameierne oppgraderte hastigheten til en høy pris)
 • Alle måtte betale NRK-lisens og en mange TV-programmer de ikke hadde behov for

Etter implementering av HomeNets løsning

 • Fri konkurranse: Det enkelte sameie eier fibernettet og kan derved fritt/enkelt konkurranseutsette fibertjenesten
 • Alle har maksimal fiberhastighet
 • Kun 12 måneders bindingstid for de som velger individuelle TV-abonnementer
 • Fellesutgiftene er redusert med rundt kr. 300,- /sameier/mnd (redusert felleskostnad øker prisen på leilighetene)
 • Valgfritt TV-valg og strømmeløsninger (Apple TV, Chromecast..)
 • Over 50 % av sameierne har valgt å ikke abonnere på TV (klarer seg med NRK/strømme-TV)
 • Du kan slippe NRK-lisens om du har mottaker uten tuner/eller når denne er plombert (kr. 2.976,- i 2018) *)
 • RiksTV-abonnementer kan se TV fire steder til én og samme abonnementspris: hjemme, på hytta, i båten eller der du er. Mange RiksTV-kunder har spart store summer på å kutte ut et eller flere abonnementer (et abonnement spart i 2018 gir 5.988,- lavere årskostnad).
 • I snitt har den enkelte sameier spart penger på den nye løsningen, og enkelte sameiere kan vise til en besparelse på mer enn 1.200,- kr. /mnd!

*) Utstyr uten en tuner er som hovedregel ikke en fjernsynsmottaker. Det vil for eksempel si en Apple TV, PC uten TV-kort, Chromecast, PC-skjermer og plombert utstyr.

Fornebu Fiberlag konkluderer:

 • Som alltid når det åpnes for konkurranse, så utløses mangfold, nye muligheter og bedre tjenester og produkter til rett pris
 • Sameierne og styrene er svært fornøyd med det nye tilbudet fra HomeNet
 • Ved å stå sammen i Fornebulandet Vel kan vi utnytte de mange flinke og kompetente menneskene for å sammen finne de beste løsningene

Fornebulandet Vel v/ Fornebulandet Fiberlag

Lars & Frank

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *