Nyttig informasjon om Fornebu-utbyggingen

30 jan

Bærum kommune Bærum kommune er reguleringsmyndighet på Fornebu. Kommunestyret i Bærum vedtok Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) 27. mars 2019. Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) deler de ulike områdene opp i «Byen», «Parken» og «Landet». Her kan du følge med … Read More »

Den unike forvaltningsstrukturen på Fornebu

29 jan

Fornebu har en unik forvaltningsstruktur. Forvaltning og ansvar for fellesområdene er lagt til 3 ulike nivåer, i tillegg til at kommunen har ansvaret for skole- og flere barnehageområder, gang-/sykkelstier i Nansenparken, Tårnet og Storøya. SameieneSameiene er laveste forvaltningsnivå og har … Read More »

Vellets årsmøte finner sted onsdag 18. mai 2022 kl. 19:30 i Fornebupilotens lokaler på Fornebu S (inngang fra torget, til høyre for Mayas).

De fleste sameiene er kollektive medlemmer i Vellet og derfor er du mest sannsynlig allerede medlem (du kan se komplett medlemsoversikt i årsrapporten)!

Vi ser frem til å se geg på årsmøtet for gjennomgang av viktige nærmiljøsaker og aktiviteter, samt valg.

Årsrapport for Fornebulandet Vel kan du laste ned / lese her:

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

Søknader om støtte

Vellet har mottatt 2 søknader til årsmøtet om økonomisk støtte. Styret i Vellet innstiller på følgende:

Søknad fra Oksenøya skole

Styret anbefaler årsmøte å innvilge 100.000 kr til dette formålet forutsatt fornuftig profilering av vellet.

Søknad til Safari Fornebu

Styret anbefaler årsmøte å innvilge 50.000 kr til dette formålet forutsatt fornuftig profilering av vellet.

Informasjonsmøte om område B.9.6

13 jun

OBOS Fornebu skal bygge ca. 370 nye boliger i område B.9.6. Link til planen: https://tinyurl.com/y654pmte Oppstart planlegges våren 2020. Informasjon om prosjektet avholdes på PUNKT FORNEBU https://www.punktfornebu.com/ (Forneburingen 200) 18.06.19 kl. 17:00 Det vil være mulighet til å komme med … Read More »

Fornebupiloten og Fornebulandet vels merknader til Fornebu 2035 – Strategi for utvikling av fornebusamfunnet.

24 jun

Bærum kommune Postboks 700, 1305 SANDVIKA post@baerum.kommune.no Deres arkivsak: 17/4317 Fornebupiloten og Fornebulandet vels merknader til Fornebu 2035 – Strategi for utvikling av fornebusamfunnet. Viser til Bærum kommunes høringsutkast mottatt 19.04.2018 til Fornebu 2035 – Strategi for utvikling av fornebusamfunnet, deres … Read More »